הודעה לעיתונות החלטת אונסק"ו בעניין ירושלים – מאוזנת וחיונית והימנעות אירופה היא ניסיון ישראלי לקבלת לגיטימציה לסיפוח מזרח ירושלים

3 במאי, 2017

החלטת אונסק"ו שהתקבלה אתמול בנושא ירושלים היא מהטובות והצודקות שתקבלו מזה זמן רב על ידי הארגון. בנוסף, מדובר בהצלחה גדולה מאד של נתניהו שהמאמצים הדיפלומטיים שהפעיל הובילו לכך שמדינות אירופה (מלבד שוודיה), ארה"ב ומדינות נוספות נמנעו מלתמוך בה, ובכך החלישו את תוקפה.
עכשיו נראה שההתקפה של נתניהו על שר החוץ הגרמני לא הייתה גחמה של מנהיג קיצוני, אלא מהלך אסטרטגי שנועד להפעיל לחץ על מדינות אירופה להכיר בסיפוח הישראלי של מזרח ירושלים.
אונסק"ו אמר את שהוא מוכרח לומר מתוקף המנדט שלו להגן על אתרי מורשת עולמיים: ישראל פועלת באופן חד צדדי בעיר העתיקה. חופרת, ומקדמת בניה, בלי להתחשב באופי ההיסטורי של ירושלים ובהיותה אתר מורשת עולמי. אונסק"ו גם ציין עובדה ידועה: מזרח ירושלים הוא שטח כבוש.

גם אנחנו בעמק שווה טוענים שהפעילות הארכיאולוגית של חפירת המנהרות וקידום מבנים כדוגמת בית הליבה ברחבת הכותל או מתחם קדם בסילואן הם פגיעה בציביונה של ירושלים העתיקה.
אנחנו משערים שהמהלך הפוליטי של נתניהו מול שר החוץ הגרמני הוא חלק ממדיניות חוץ אפקטיבית של נתניהו שדורשת מאירופה להכיר בריבונות הישראלית על ירושלים. כל מי שמתנגד מואשם באנטישמיות ומחיקה של הזיקה היהודית לעיר. מדיניות זו נועדה למנוע אפשרות של פשרה פוליטית בעיר.
התנגדותן של מדינות אירופה להחלטת אונסק"ו אתמול, מראה שמדיניות זו נושאת פרי. הנציגים האירופאים באירגון נכנעו ללחץ הישראלי והתנערו מהחלטה מאוזנת שעולה בקנה אחד עם החוק הבינאלומי – ירושלים היא שטח כבוש וישראל לא יכולה לפעול בעיר העתיקה כראות עיניה.

במאבק הפוליטי על ירושלים המורשת משחקת תפקיד מרכזי. לאור המנעותן של מדינות אירופה מלתמוך בהחלטה צודקת וטובה לירושלים, נראה שהשיח הלאומני ישראלי מצליח להטיל מורא גם על אירופה.