תיקון חוק גנים לאומיים עבר בכנסת

26 בנובמבר, 2018

מטרת החוק לאפשר בניה בגנים לאומיים אשר בשטחם נמצאת שכונת מוגרים אולם בפועל זהו חוק לגן לאתר אחד בלבד: גן לאומי עיר דוד שבשכונת סילואן. החוק יאפשר לעמותת אלע"ד לקדם בניה למגורים בשכונה.

 

התיקון לחוק גנים לאומיים עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ביום שני ה 19 לנובמבר 2018. חוק גנים לאומיים במתכונתו המקורית, לא מאפשר לבנות לצרכי מגורים והאוכלוסייה המתגוררת בשטח גן לאומי. התיקון לחוק אמור לכאורה לתת מענה לבעיות של תושבים המתגוררים בשטחו של גן לאומי ומעוניינים לבנות, לשפץ או לבצע שינויים בביתם שבשטח הגן הלאומי.

אולם הגן הלאומי היחיד שנמצא בשטח עירוני הוא 'גן לאומי סובב חומות ירושלים' שהוכרז בשנת 1974 סביב חומות העיר העתיקה. הגן כולל את שכונת סילואן והגן הלאומי עיר דוד ועל כן מדובר בחוק ייעודי לגן לאומי זה. במשך שנים נמנעה מתושבי סילואן היכולת לבנות, או אפילו לשפץ את ביתם, לפתוח חלון או לסגור מרפסת מתוקף חוק זה. על פי התיקון לחוק ניתן יהיה לבנות בשטח הגן הלאומי בכפוף לאישור של הגופים הבאים: משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות ועיריית ירושלים.

מיותר לציין שיכולתם של התושבים הפלסטיניים למצות את זכויותיהם בירושלים שואפת לאפס, כל שכן כאשר מדובר באישורי בנייה שנדרשים גם כיום משלושת הגופים האחרונים. עליהם הוסיף החוק שני גורמים נוספים שדלתם אינה פתוחה בפני תושביה הפלסטינים של סילואן אך פתוחה למתנחלי עמותת אלע"ד. על כן, אף שלכאורה יש הגיון בחוק, מטרתו האמיתית היא להמשיך להגביל את הבנייה הפלסטינית באמצעות רשות הטבע והגנים (רט"ג) וחוק גנים לאומיים כפי שנעשה היום, ומנגד לאפשר למפעל ההתנחלות של עמותת אלע"ד בשכונה להתרחב באמצעות התיקון לחוק.

בדיון שהתקיים בכנסת על החוק בקריאה הראשונה אמרה חברת הכנסת שולי מועלם, מיוזמי החוק, על הדוכן: "אין פה דיון לא על גנים לאומיים ולא על הסדרה של המצב הקיים, יש פה שאלה של אידיאולוגיה, אין שאלה למי שייכת ארץ ישראל, וגם החוק הזה, בסיס הדיון הזה, הוא תפיסת עולם שארץ ישראל שייכת לעם ישראל." כלומר, התמונה לפיה החוק מטרתו לאפשר בנייה לכל תושבי סילואן היא מצג שווא ומטרתו סיוע לעמותת אלע"ד להרחיב את ההתנחלות בשכונה כפי שאמר יו"ר ועדת הפנים של הכנסת, חבר הכנסת יואב קיש, בראיון לערוץ 20 כי מדובר בחקיקה "שתאפשר לעיר דוד להתפתח".

מדובר בעוד אחד מהחוקים הגעניים שניפקה הכנסת ה-20 ומדגים בצורה מדויקת כיצד כאשר נוח לה משתמשת עמותת אלע"ד בארכיאולוגיה על מנת לבסס את שליטתה בשטח, אך פוגעת בה ברגע שהיא עומדת בדרכה לממש את אותה מטרה בדיוק.