עתירת חופש מידע: על רשות העתיקות להציג מידע על עבודות השימור שביצעה

17 במרץ, 2021

יותר משנה שרשות העתיקות מסרבת להעביר מידע על עבודות השימור שביצעה בשנים 2013-2019 ■ מידע על אילו אתרים עברו שימור ומה השתמר בהם, הוא מידע בסיסי שנחוץ לחוקרים ולמבקרים. עמק שווה: צר לנו שגוף מקצועי כרשות העתיקות אינו שותף לאמונה הבסיסית שנכסי המורשת של הארץ ואתריה, כמו גם המידע בעניינם, צריך להיות חשוף לציבור.

מנהל השימור של רשות העתיקות אחראי על כ 50 עבודות שימור בממוצע בשנה. עבודות השימור הן הפעילות המרכזית של רשות העתיקות אחרי חפירות ארכיאולוגיות. רשות העתיקות, המודעת למעמדה המקצועי-אקדמי, נוהגת לפרסם באופן רציף מידע על החפירות הארכיאולוגיות אותן היא מבצעת מדי שנה. ניתן היה לצפות שמידע דומה על עבודות השימור שמבצעת הרשות יהיה זמין גם הוא. מסיבות לא ברורות רשות העתיקות, לא רק שהפסיקה לפרסם מידע חלקי על עבודות השימור, כפי שנהגה בעבר, אלא גם סרבה לספק מידע לאחר בקשת חופש מידע של עמק שווה.

ראשיתה של הבקשה לפני כשנה. בבקשה ביקש 'עמק שווה' מידע על כל האתרים ששומרו בין השנים 2013 ל 2019. מידע כזה יכול  ללמד האם ישנה מדיניות או מגמה מסוימת בנוגע לאופי האתרים שנבחרו לשימור. מידע זה נחוץ גם לחוקרים ולעיתים גם למבקרים. באופן תמוה רשות העתיקות מסרבת להעביר את המידע. השבוע עתר הארגון לבית המשפט בדרישה לחשוף את המידע בפני הציבור.

'עמק שווה': רשות העתיקות היא גוף ציבורי שמטרתו לשרת את הציבור והמידע שבידיה הוא מידע ציבורי. המידע שביקשנו הוא מידע בסיסי שהוא חלק מהשיח האקדמי ומאפשר לבחון את פעולת רשות העתיקות. צר לנו שגוף מקצועי כרשות העתיקות אינו שותף לאמונה הבסיסית שנכסי המורשת של הארץ ואתריה, כמו גם המידע בעניינם, צריך להיות חשוף לציבור.