עצומת אקדמאים הקוראים לאוניברסיטת תל אביב להימנע מחפירה בכפר סילואן

8 ביוני, 2016

אנו, חברי הקהילה האקדמית בישראל, מבקשים להביע את מחאתנו נגד התנהלות המתקיימת באוניברסיטת תל-אביב בידיעת הנהלתה. נודע לנו שנחתם הסכם בין גורמים באוניברסיטת תל-אביב לרשות העתיקות לפיו המכון לארכיאולגיה ינהל חפירה בכפר סילוואן במימון, חלקי לפחות, ובפיקוח של עמותת אלע"ד, המחזיקה על פי חוק בשטח המכונה "הגן הלאומי עיר דוד".

עמותה זו שמה לה למטרה לייהד את האזור המכונה "האגן הקדוש", והיא עושה זאת הן על ידי השתלטות ישירה על בתים בכפר סילוואן ובסביבותיו (בחסות חוק נכסי נפקדים וברכישה ישירה) והן על ידי חפירות ארכיאולוגיות ופיתוח גן לאומי שם.

החלטת המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב להצטרף למפעל הפיתוח התיירותי של "עיר דוד" היא מעשה בעל השלכות ציבוריות רחבות היות וה"פיתוח" במקום זה נעשה בהקשר פוליטי מובהק ובאמצעות גוף אידיאולוגי אשר אחיזתו באתר היא במחלוקת ציבורית ומשפטית.

אופייה הציבורי של הפעילות הארכיאולוגית, הנערכת ברשות הרבים ומשפיעה באופן ישיר על חייהם של תושבי האזור גרם לגופים בינלאומיים שונים, בהם גם ארגון ICOMOS (גוף מייעץ לאונסק"ו -UNESCO בנושא שימור ומורשת הכולל נציגות ישראלית), לקבוע שכל התערבות מקצועית במורשת הבנויה מחייבת שותפות של תושבי המקום. ללא שותפות כזו, הופכת החפירה הארכיאולוגית בשטח בנוי לפעולה שלטונית חד-צדדית ושרירותית, ואינה ראויה להיחשב כמחקר אקדמי.

החפירה המתוכננת בסילוואן עתידה להתנהל אמנם בשטח "הגן הלאומי", אך בסמיכות לבתי תושבים (מרחק כמה עשרות מטרים) וכחלק מפעולת פיתוח כוללת של עמותת אלע"ד, הנעשית בעל כורחם של תושבי הכפר ופוגעת קשות ובאופן יום יומי באיכות חייהם. החפירות באזור נערכות תחת אבטחה כבדה הן של מג"ב והן של מאבטחים פרטיים, עובדה שמעצימה את החיכוכים עם תושבי הכפר.

מעבר להשפעה הישירה של החפירה על חיי התושבים, ולהיותה חלק מתכניות הפיתוח של העמותה, מדובר כאן בכניסה לשותפות עם ארגון פוליטי קיצוני ועל כן בנקיטת עמדה דה פקטו בסוגיה שנויה במחלוקת קשה, מדינית ומוסרית. בכך האוניברסיטה נותנת לעמותה את ההכרה המקצועית לה היא שואפת, הכרה שמוסדות אקדמיים, בארץ ובעולם, נמנעו עד כה מלספק.

אנו פונים להנהלת אוניברסיטת תל-אביב בדאגה עמוקה מפני מעורבותה במעשה שלא ייעשה בהתערבות יחידה מיחידותיה האקדמיות בפעילות פוליטית מוסווית כפעילות מדעית, כשזו פוגעת בזכויות התושבים להשתתף בקביעת אופי מקום מגוריהם. למעשה זה עלולות להיות השלכות קשות בכל הנוגע לשמו של המחקר המדעי בישראל בקרב קהילת החוקרים הבינלאומית בתחום הארכיאולוגיה ובכלל.

בימים אלה של סכנות הולכות ותוכפות לחופש המחקר בישראל יש לראות בהתקשרות המערבת חוקרים במעשים פוליטיים מובהקים עוד שלב של שיעבוד חופש המחקר לשרירות פוליטית. לדעתנו על הנהלת אוניברסיטת תל-אביב להנחות את אנשי המכון לארכיאולוגיה הנוגעים בדבר להפסיק מיד את התקשרותם הגורמת להם להיות מעורבים במעשי עמותת אלע"ד ובפגיעה בחיי תושבי סילוואן.