כנס "חשב מסלול מחדש": ניווט בין עתיקות, לאומיות וקדושה בירושלים

10 באוגוסט, 2016

ב-30 ליוני 2016 נערך כנס "חשב מסלול מחדש: ניווט בין עתיקות, לאומיות וקדושה בירולים" בשיתוף בין עמק שווה ומכון ואן ליר בירושלים.

אתרי העתיקות באגן ההיסטורי של ירושלים הם ברובם גם מקומות קדושים ומוקדי תיירות. מקומות אלה יוצרים זירה שבה מצטלבים אינטרסים מדעיים, תרבותיים, דתיים, כלכליים ולאומיים. עד כה נמנעו הרשויות הישראליות מלהציג תוכנית כוללת לחפירה, לשימור ולפיתוח של אתרים ארכיאולוגיים באגן ההיסטורי. בחורף 2015–2016 גיבש ארגון עמק שווה ועדת מומחים רב-מקצועית שהתכנסה במנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים; הוועדה גיבשה מסמך ובו עקרונות מנחים ליצירת תוכנית כזו.

במושב הראשון של הכנס יוצג המסמך שגיבשה ועדת המומחים ונציגי הרשויות יגיבו לדברים. המושב השני יתמקד בקשר שבין ארכיאולוגיה, תיירות, קדושה וקהילה. יוצגו בו ממצאי סקר שבחן את עמדותיהם של ישראלים ותושבי ירושלים המזרחית בעניין אתרים ארכיאולוגיים ומקומות קדושים בירושלים. עוד תיבחן ההתנהלות של מערכת המשפט הישראלית באתרים עתיקים וקדושים ותידון הנגישות של פלסטינים לאתרי מורשת ותיירות בקרבתם.

ניתן לצפות בהרצאות כאן או ביוטוב:

 


חזרה למעלה