רכבל ההפתעות – סרטון המציג את הבעיות בתכנית הרכבל לעיר העתיקה

22 באוגוסט, 2018

רכבל לעיר העתיקה.

המדינה מקדמת רכבל ממתחם התחנה הראשונה דרך הר ציון לסילוואן. לצורך הקמת הרכבל יוצבו עמודים בגיא בין הינום, הקרוניות יסתירו את חומות העיר העתיקה ומתחם קדם, מרכז המבקרים של עיר דוד, יוגבה בקומה. מעבר לפגיעה החזותית הקשה בחומות העיר העתיקה הצבת העמודים בסילוואן תדרוש גם הריסת בתי פלסטינים בשכונה. כל זאת מבלי לעבור בכל ועדות התכנון. הסרטון מציג את הבעיות בתכנית הרכבל לעיר העתיקה.