המאבק המשפטי נגד החפירות הארכיאולוגיות בתל רומיידה שבחברון – עדכון

16 בדצמבר, 2014

16 לדצמבר 2014

בתחילת 2014 עתרו עיריית חברון ותושבי תל-רומיידה הפלסטינים לבג"ץ נגד החפירות הארכיאולוגיות שמנהלת רשות העתיקות בתל רומיידה שבחברון.[1] כזכור, בין החודשים ינואר לאוגוסט 2014 התקיימו חפירות ארכיאולוגיות בשטחים המכונים 52 ו-53 (ראו מפה מצורפת).[2] שטחים אלו מיועדים לשמש פארק ארכיאולוגי של חברון, שינוהל על ידי המתנחלים בעיר.

בדיון שהתקיים בספטמבר 2014 טענו העותרים שהאדמה נמצאת באחריות המשפחות הפלסטיניות, ואין לרשויות הישראליות או למתנחלי חברון זכות לקיים חפירה ארכיאולוגית באתר. המדינה טענה שהאדמות נמצאות באחריות הממונה על הרכוש הממשלתי הנטוש. בעקבות העתירה התברר, ששטחים אלו הושכרו כבר בשנת 2012 לעמותת מחדשי היישוב היהודי בחברון.

בית המשפט שאל מדוע הושכר אתר עתיקות לעמותה פרטית ודרש הסברים לכך. לשני הצדדים ניתנה ארכה להצגת טענותיהם ודיון נוסף נקבע ל-31 לדצמבר 2014.

הסוגיה של אתר העתיקות העובר לידיים פרטיות אינה ייחודית רק לתל רומיידה ומוכרת במקומות רבים בגדה המערבית, כמו למשל תל שילה, סוסיא ועוד. בתל רומיידה מתקיים כבר משנות ה-80 למאה ה-20 מאבק קשה, שבו עושים המתנחלים מאמצים להשתלט על האדמות ולהעביר אותן לאחריותם.

בדיון בבג"ץ שיתקיים ב-31 לדצמבר 2014 יצטרך בית המשפט להכריע בשאלת הבעלות על האדמות, בסוגיית הזכות להשכיר תל ארכיאולוגי לעמותה פרטית, וכן בשאלה האם השוכר רשאי לקיים במקום חפירה ארכיאולוגית, שמשמעותה שינוי פני הקרקע ויצירת מצב בלתי הפיך בייעוד הקרקע. להחלטת בית המשפט תהיה חשיבות רבה לגבי המאבק הפוליטי בתל רומיידה. המשך החפירות באישור בג"ץ יקל מאוד על המתנחלים לקדם את הפארק הארכיאולוגי בחברון ולנכס לעצמם חלק משמעותי של התל

למידע נוסף ראו פרסום עמק שווה: תל רומיידה – הפארק הארכיאולוגי של חברון (2014).

[1] נ' חסון, "המדינה מממנת יוזמה של מתנחלי חברון להקים פארק ארכיאולוגי בתל רומיידה", הארץ, 9 בינואר 2014

[2] עמק שווה, החפירות הארכאולוגיות בתל רומיידה שבחברון – עדכון, אפריל 2014