עדכון: פתיחת האתר הארכיאולוגי תל רומיידה שבחברון למבקרים

18 באוקטובר, 2018

ב 16 לאוקטובר 2018 נפתח האתר הארכיאולוגי תל חברון שבעיר חברון לקהל מתוקף החלטת המנהל האזרחי בגדה המערבית. האתר תל חברון הוא אתר ארכיאולוגי המוכר בשם תל רומיידה הנמצא בקצה שכונת רומיידה בעיר. פתיחת האתר למבקרים מחזקת את נוכחותם של המתנחלים בשכונת רומיידה הפלסטינית ומאפשרת להם להשתלט על על שטחים נוספים. בנוסף, פתיחת האתר לוקחת את פרויקט החפירות הארכיאולוגיות שהחל ב 2014, צעד נוסף קדימה.

עיתוי ההכרזה על פתיחת האתר אינו מקרי והוא מתרחש בסמיכות להחלטת הממשלה על הקמת שכונה חדשה בחברון. שתי ההחלטות הן חלק חלק ממהלך מכוון של הממשלה לחיזוק ההתנחלות הישראלית בעיר. פתיחת האתר היא יישום הבטחת סגן שר הביטחון, אלי בן דהן, מנובמבר 2017 להפיכת המקום לפארק ארכיאולוגי פעיל.

בהודעה ציין ראש המנהל האזרחי, תת אלוף בן חור אחוות, כי "פתיחת האתר היא חשיפה של עוד פיסה מההיסטוריה היהודית". ציטוט זה מעיד בעיקר על ראיה חד ממדית של המנהל האזרחי ומתנחלי חברון. הצורך להדגיש את העבר היהודי של חברון (שאיש אינו חולק עליו) תוך התעלמות מאלפי שנות היסטוריה ותרבויות אחרות שעיצבו את העיר, והפיכת הפלסטינים החיים בשכונה לשקופים, היא דוגמה נוספת לשימוש בארכיאולוגיה ונרטיבים ליצירת היררכיה בחברון בהווה.

לא נותר לנו אלא להצטער שגופים אקדמאים ומקצועיים כדוגמת אוניברסיטת אריאל ורשות העתיקות אשר חפרו את האתר, הפכו פעם נוספת אתר עתיקות לכלי פוליטי ומקור להעצמת הסכסוך.