מבקר המדינה מתריע על שיתוף הפעולה בין המדינה לעמותת אלע"ד

2 בנובמבר, 2016

  להלן כמה מהדגשים עיקריים בדו"ח המבקר שאנחנו בעמק שווה עוסקים ומתריעים עליהם כבר כמה שנים:

  1. אתרי ארכיאולוגיים מרכזיים בעיר דוד ובגנים הלאומיים של ירושלים ניתנו לאלע"ד ללא מכרז. בכללם פיר וורן – מהחשובים באתרי ירושלים הקדומה.
  2. רט"ג ורשות מקרקעי ישראל לא פיקחו על פעילות אלע"ד בעיר דוד. לא מבחינת הכנסות והוצאות התפעול ולא מבחינת ניהול האתר.
  3. רט"ג לא העבירה את ההדרכות באתר לאחריותה והשאירה אותם בידי אלע"ד, בניגוד לבג"ץ עיר עמים.
  4. רשות העתיקות לא פיקחה כראוי על פרויקט סינון העפר.
  5. רשויות המדינה נמנעו מלפקח ולבקר את עבודת אלע"ד.  כל אחד בתחומו. רט"ג מבחינת ניהול כספי באתר והשימוש בשטחים ורשות העתיקות מבחינת שיתופי הפעולה והפיקוח על הפרויקטים הארכיאולוגים.
  6. התשלומים ("דמי השכירות") שאלע"ד מעבירה למדינה בתמורה לניהול אתרי העתיקות נמוכים ו"לא ראלים" ביחס להכנסות שהיא גורפת בהם.
  7. נראה שכל הגופים הממשלתיים שמעורבים באתרים שאלע"ד מתפעלת פועלים לטובת העמותה ולא לטובת הציבור. בנוסף יש חוסר שקיפות שמקשה  על היכולת  לפקח ולבקר את ההתנהלות של העמותה ושל הגופים הממשלתיים מולה.

לסיכום: רשויות המדינה נתנו אדמות, עתיקות ואחריות חינוכית לעמותת אלע"ד תוך ריקון תפקידם וכנגד הציבור שאותו הם צריכים לשרת.

אנו בעמק שווה חושבים שלאור דוח מבקר המדינה ולצורך תיקון הליקויים דרוש בדק בית רציני ברט"ג וברשות העתיקות. על עובדי מדינה שקידמו מדיניות לא תקינה לתת את הדין ולהיות מועברים מתפקידם. וכמובן שהאחריות המרכזית מוטלת על השרים שאישרו ואף דחפו  את ההתנהלות הקלוקלת הזו.