הסקר של ארגוני המתנחלים על אתרי המורשת בגדה המערבית

11 בינואר, 2022

עורכי הסקר לא ביקרו בחלק גדול מהאתרים שסקרו בסיס הנתונים לא פורסם הסקר "דילג" על ההתנחלויות סיווג האתרים סובל מהטייה ערכית

לפני כשלושה חודשים פרסמו ארגוני המתנחלים פורום שילה, 'שומרים על הנצח' (שלוחה של עמותת רגבים), ו'המרכז להגנה על עתיקות ישראל', נייר עמדה לפיו 80% מהאתרים בגדה המערבית בסכנה. הדו"ח מתיימר להיות מדעי ואקדמי אך אינו עומד בסטנדרטים אקדמיים ולוקה בבעיות מתודולוגיות יסודיות.

לפי עורכי הדו"ח הסקר נעשה בשנים 2020-2021, אולם הנתונים הועברו כבר ביולי 2020 לוועדת חוץ ובטחון של הכנסת. גם אז טען 'עמק שווה' כי הנתונים שהוצגו אינם מגובים בעובדות. בספטמבר 2021 החל קמפיין ציבורי ואף הועלה אתר המציג את מסקנות הדו"ח. אך הנתונים על בסיסם הופק לכאורה המידע, טרם עלו.

לפניכם תקציר של ניתוח נייר העמדה שערכנו, וכאן הניתוח המלא.

היעדר בסיס נתונים

בניגוד למקובל במחקר, בסיס הנתונים של הדו"ח לא פורסם ולא ידוע אילו אתרים בחנו עורכי הסקר, כך שאין שום דרך לאמוד את אמינות המידע וחומרת הנזקים. לשם השוואה, מחקר שנערך באוניברסיטת תל אביב בשנים 2005-2007 על ידי  פרופ' רפי גרינברג ועדי קינן אודות אתרים ארכיאולוגיים בגדה המערבית, הסתמך על מאגר מידע של כ-6,000 אתרים אשר זמין לכל דורש והקוראים יכולים לבחון את מסקנותיהם, שגם הן מבוססות על תפיסת עולם פוליטית וערכית ברורה.

בסיס הנתונים חלקי ומצומצם:

  1. עורכי הסקר מציינים במפורש שביקרו רק ב 24 אתרים. ב 52 אתרים ציינו במפורש שלא ניתן לבקר בהם ובאחרים לא צויין האם הסוקרים היו בשטח. בהיעדר נתונים ואמירה ברורה, ניתן רק להסיק כי בחלק הארי של האתרים שנכללו בסקר, לא ביקרו כותבי הסקירה.
  2. לטענת עורכי הסקר כלל האתרים שנסקרו מהווים 15% מהאתרים המוכרזים בגדה המערבית. אולם מתוך כ 6,000 האתרים המוכרזים בגדה המערבית, 365 האתרים שנסקרו הם רק 6% מהאתרים.
  3. אף שלפעמים צילומים אינם משקפים את המציאות, לפי נייר העמדה חלק מהמידע מקורו בצילומים. למרות זאת המידע מופיע כבעל ערך כמו ביקור פיזי בשטח.
  4. הסקירה טוענת כי הסימון של חלק מהאתרים המוכרזים בעייתי ולכן שינו את שטח האתר. ככל שמגדילים את סימון השטח עולה הסבירות כי מרחב הנזק גדל. ללא פרסום השטחים לא ניתן לדעת האם שינוי ההגדרות תאם למציאות בשטח, או נעשה כדי לבסס את הטענה.

הטייה ערכית

  1. ברור מאליו שבגדה טמונה היסטוריה יהודית רבה וחשובה, אך לא רק. הקריטריון הכמעט יחיד של עורכי הסקר כדי להגדיר את חשיבות האתרים הוא מידת חשיבותם לעם היהודי.
  2. במסגרת הסקר לא נסקרו אתרים ארכיאולוגיים בשטחי ההתנחלויות, אולי מתוך תפיסה שישראלים אינם פוגעים בעתיקות, אולם ישנם מחקרים שגורסים אחרת/

לאור כל האמור, מין הראוי היה לפרסם נייר עמדה מקצועי ומדעי על מנת שניתן יהיה לאמוד את היקף התופעה עליה מתריעים מפרסמי סקר.