באמצעות הארכיאולוגיה: הושקה תכנית לדחיקת הפלסטינים בשטח C

4 בינואר, 2021

בעיצומו של משבר כלכלי חריף וממשלת מעבר העביר שר ירושלים ומורשת 24 מיליון ₪ למועצות מקומיות בגדה המערבית לחיזוק מנגנוני הפיקוח על הפלסטינים באדמותיהם שבשטח c

 

כחלק מהמאבק של ממשלת ישראל לדחוק את הפלסטינים משטחי C בשנה האחרונה נעשה שימוש  נרחב גם בארכיאולוגיה, תוך התייחסות לתוכניות בנייה או פיתוח פלסטיניות כאל הרס עתיקות. ביולי השנה דנה וועדת החוץ והבטחון של הכנסת בנושא על בסיס נתונים שהציגו עמותות המתנחלים ומקורותיהם מעולם לא פורסמו ולכן מוטלת אמינותם בספק.

המציאות בגדה המערבית מורכבת – כל כפר פלסטיני בנוי על, או ליד, אתר עתיקות והחיים לצד העתיקות הם חלק בלתי נפרד מהמציאות של הפלאח הפלסטיני. בעוד שלפני שההתנחלויות נבנו נערכו בהן חפירות הצלה, הכפרים הפלסטינים מתקיימם לצד אתרי עתיקות בני אלפי שנים, וכעת מציגים המתנחלים כל פעילות חקלאית או שימוש בבור מים באתרים אלה כהרס עתיקות ודורשים להתייחס לכך בהתאם ולמנוע מהפלסטינים שימוש באדמתם. כמה מהאתרים הארכיאולוגיים היפים ביותר בגדה המערבית כדוגמת סבסטיה נשמרו בצורה טובה ומעוררת קינאה על ידי הפלסטינים עצמם. לעומתם, תוכנית הפיקוח על העתיקות מעידה עד כמה פיקוח, אכיפה ומשטור עומדים בבסיס התוכנית והעתיקות עצמן הן אמצעי.

כחלק מהמאמץ לטעון שהמורשת (כמו גם האדמה) שייכת לישראלים בלבד, הושקה היום תכנית חדשה של השר לירושלים ומורשת לתקצוב ב 24 מיליון ₪ לתגבור תקני פיקוח של קמ"ט ארכיאולוגיה, חיזוק מנגנוני המעקב של המנהל האזרחי אחר הפלסטינים, ושימור אתרים ארכיאולוגיים אשר נמצאים באיזורים אסטרטגיים כמו צמידות לכפרים פלסטינים או באדמות פלסטיניות פרטיות. אמצעים אלו יחזקו את האחיזה הישראלית בשטח וידחקו את הפלסטינים. בחלק מהאתרים ניסו בעבר המתנחלים לדחוק את הפלסטינים אך בעקבות עתירות של הפלסטינים לבית המשפט כשלו מאמציהם.

את התכנית השיק השר פרץ רגע לפני סוף הקדנציה שלו בעת שמדינת ישראל נמצאת במשבר הכלכלי הגדול בהיסטוריה שלה ובעיצומה של ממשלת מעבר. ההכרזה התבצעה עם יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון דווקא בסבסטיה, אתר ארכיאולוגי שמזה כמה שנים המתנחלים לוחצים על ממשלת ישראל לקחת חלק בניהולו ולהוציאו באופן חד צדדי מאחריות הפלסטינים. לאחרונה הביעו ארגוני המתנחלים זעם שבסמוך לאתר הארכיאולוגי בשטח הכפר (שנמצא בשטח B) הונף הדגל הפלסטיני ודרשו שיורד.

תגובת עמק שווה: בין הדאגה לארכיאולוגיה ולמורשת ולתוכנית שהושקה היום נראה שאין הרבה. עתיקות שומרים יחד עם התושבים ולא נגדם. אחרי שבשבוע שעבר חילק שר ירושלים ומורשת מאות מיליוני שקלים לחיזוק ההתנחלויות במזרח ירושלים הוא מפזר היום עוד עשרות מיליוני שקלים לדחיקת הפלסטינים משטחי C. חבל שממשלת ישראל והשר פרץ בפרט משתמשים בארכיאולוגיה למטרות פוליטיות ולא משאירות תחום יפה זה מחוץ לעימות שבין הפלסטינים למתנחלים.