הודעה לעיתונות: חוזה ההקצאה למתנחלי חברון בתל רומיידה יבוטל

9 בנובמבר, 2015

3 לנובמבר 2015

בעקבות עתירת שוברים שתיקה, עמק שווה ותושבי תל רומיידה, המנהל האזרחי הודיע שעד סוף השנה תבוטל ההקצאה של התל הארכיאולוגי רומיידה ליישוב היהודי בחברון!

עוד מובטח לנו שהקצאה חדשה שתיעשה תובא לאישור היועץ המשפטי לממשלה (פסקאות 21-15 בתשובת המדינה המצורפת). משמעות הדבר היא שהמתנחלים לא יוכלו לנהל את האתר במתכונתו הנוכחית ומועד פתיחתו לציבור רחוק מהיעד שהציבו לעצמם המתנחלים. אנו תקווה שבסוף המאבק יוחלט שהפארק הארכיאולוגי ינוהל על ידי תושבי חברון הפלסטינים.

ביטול ההקצאה מתייחס רק לפארק הארכיאולוגי שמתנחלי חברון ומדינת ישראל בקשו להקים בשתי חלקות המכונות חלקות 52 ו 53. החלקות נמצאות בלב השכונה הפלסטינית תל רומיידה והפארק עתיד לחזק את ההתנחלות בחברון, כפי שאף נאמר בהודעת המדינה לעתירה (סעיפים 18-16).

רקע

 בינואר 2014 החלה חפירה ארכיאולוגית חדשה בתל רומיידה, בחברון. מטרת החפירה הייתה להכשיר פארק ארכיאולוגי שינוהל על ידי 'מחדשי הישוב היהודי בחברון'. החפירה התקיימה בשטח שמעל ההתנחלות היהודית (שכונת 'אדמות ישי') ובין בתי הפלסטינים (מדרום-מערב להתנחלות). התל נמצא בקצה המערבי של האזור הנמצא בשליטה ישראלית (H2) ומהווה אצבע חודרנית לשטח הפלסטיני. החפירה נוהלה על ידי רשות העתיקות ואוניברסיטת אריאל במימון ממשלתי.

הפארק הארכיאולוגי הוא המשך ישיר של מפעל ההתנחלות בחברון בכלל ובתל רומיידה בפרט. כיום מתרכזת התיירות בחברון סביב מערת המכפלה; זוהי תיירות דתית ברובה, של מתפללים ומתנחלים. הפארק הארכיאולוגי יהיה אמצעי להרחבת מסלולי התיירות לחלקים מרוחקים בעיר ויהפוך את רחובות חברון הנטושים לשוקקי חיים. הפארק הארכיאולוגי יגביר את הנוכחות הפיזית של ישראלים בעיר ויוסיף לחברון היהודית אתר היסטורי-לאומי שיהווה כלי מרכזי במאבק המתנחלים להשפעה על דעת הקהל.

תל רומיידה כולל שרידים ארכיאולוגים מראשיתה של העיר חברון, מלפני 4,000 שנה ומתקופת הברזל. בחפירה הנוכחית רוב הממצא הארכיאולוגי שנחשף הוא מתקני תעשיה ואגירת מים מהתקופה הרומית הקדומה. כמו כן, נחפר חלק מהחומה של חברון מתקופת הברונזה התיכונה II – מאות 17-18 לפנה"ס.

המאבק המשפטי

הארגונים שוברים שתיקה ועמק שווה הגישו עתירה לבג"ץ בחודש מרס 2015, באמצעות עו"ד מיכאל ספרד כנגד הקצאת האתר למתנחלים, בטענה שההקצה נעשתה ללא מכרז ולא על פי כללי המנהל התקין. עוד טענו שאת האתר צריכים לנהל תושבי חברון הפלסטינים ולא המתנחלים.

משמעות ההחלטה

המנהל האזרחי הכיר בכך שההקצאה למתנחלים לא נעשתה באופן תקין ולכן העדיף להימנע מדיון בבית המשפט וביטל את ההסכם. המאבק על עתיד הפארק הארכיאולוגי בחברון עוד רחוק מסיום, ואנו מעריכים שהמתנחלים יפעלו לקידומו של הסכם חדש. הקביעה שההסכם יובא לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה, משמעותה שגם המנהל האזרחי מבין שלא ניתן "לחלק" אתרי עתיקות ומורשת למתנחלים לפי דרישותה ולחצים פוליטים

אנו מקווים שהחלטה דומה תתקבל בעניין תל שילה. כזכור, עמק שווה וארגון יש דין, הגישו עתירה לבג"ץ נגד ניהול האתר הארכיאולוגי בשילה על ידי עמותת המתנחלים. למידע על המאבק בשילה לחץ כאן.

למידע נוסף על תל רומיידה לחץ כאן.

 


חזרה למעלה