הודעה לעיתונות: משרד השיכון פעל בניגוד לאישור שקיבל מן היועץ המשפטי לממשלה בעניין 'מרכז דוידסון'

24 במרץ, 2014

בתשובת היועץ המשפטי לממשלה לארגון 'עמק שווה', בעניין העברת ניהולו של מרכז דוידסון לידי עמותת אלע"ד, נאמר במפורש שמשרד השיכון חרג מן האישור שקיבל מן היועץ המשפטי לממשלה. המנדט של משרד השיכון (דרך 'החברה לפיתוח הרובע היהודי') היה להגיע להסכם עם 'החברה לפיתוח מזרח ירושלים' (פמ"י) בלבד. היועץ המשפטי פועל בדחיפות הנדרשת על מנת למנוע את יישום ההסכם.

ארגון 'עמק שווה' פנה לפני כשבועיים ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לעצור את העברת ניהולו של הפארק הארכיאולוגי המכונה 'מרכז דוידסון' לידי עמותת אלע"ד. 'מרכז דוידסון' הוא פארק ארכיאולוגי הנמצא בצמוד לכותל המערבי והדרומי. בשטחו נחשפו שרידים מן התקופות החשובות ביותר בתולדות ירושלים, החל מן המאה השביעית לפנה"ס ועד לתקופות המוסלמיות המאוחרות. להבנתנו נודעת חשיבות עליונה לכך שהאתר ימשיך להיות מנוהל על ידי הרשויות הישראליות, ולא על ידי עמותות פוליטיות ואידיאולוגיות.

 לתשובת היועץ המשפטי לממשלה נודעת חשיבות רבה בכמה מישורים:

  1. היועץ המשפטי לממשלה מכיר בחשיבותו הארכיאולוגית והתרבותית של האתר. במכתב התשובה נאמר שאתר בעל חשיבות ציבורית ולאומית מן המדרגה הראשונה כדוגמת 'מרכז דוידסון' צריך להישאר בידיים ממלכתיות. עוד נאמר שיש להביא בחשבון את חשיבותו התרבותית, הדתית והגיאופוליטיות של האתר.
  2. משרד השיכון קיבל אישור לפתרון הסכסוך המשפטי בין 'החברה לפיתוח הרובע היהודי' ו'החברה לפיתוח מזרח ירושלים' (פמ"י). 'החברה לפיתוח הרובע היהודי' חרגה מן המנדט שניתן לה כאשר כללה בו את עמותת אלע"ד.
  3. היועץ המשפטי אומר במפורש שננקטים צעדים משפטיים למנוע את העברת האתר לידי עמותת אלע"ד.
  4. למרות שהפנייה נעשתה לגבי 'מרכז דוידסון', הנמצא בצמוד לכותל המערבי והר הבית, האמירה על חשיבותם של אתרי תרבות והיסטוריה, והצורך להשאירם בידיים ממלכתיות, תואמת את טענות 'עמק שווה' שגם אתרים ארכיאולוגים אחרים, כדוגמת 'עיר דוד', לא צריכים להיות מנוהלים על ידי עמותת אלע"ד.

מידע נוסף על 'מרכז דוידסון' וחשיבותו הארכיאולוגית ניתן למצוא בפרסום עמק שווה: עיר משתנה בעקבות עברה (2013).


חזרה למעלה