הודעה לעיתונות: עתירה לבג"צ לא לאפשר לאלע"ד לנהל את המנהרה מתחת למרכז דוידסון

12 באפריל, 2015

עתירה לבג"ץ להעביר את ניהול המנהרה המחברת בין סילואן לכותל המערבי לידי המדינה ולבטל את ניהולה על ידי עמותת אלע"ד

עמק שווה עתר לבג"ץ בבקשה להעביר לאלתר לידי המדינה את ניהול המנהרה המחברת בין הכפר סילואן לבין הכותל המערבי, המוליכה לעבר האתר הארכיאולוגי הנקרא 'מרכז דוידסון' ומשתרעת בצמוד למתחם הר הבית/אל-אקצא (ראו מס' 4 במפה). כיום מנוהלת מנהרה זו על ידי עמותת אלע"ד. העתירה הוגשה לאחר שבית המשפט והיועץ המשפטי לממשלה מנעו מעמותת אלע"ד את ניהול 'מרכז דוידסון' מפאת חשיבותו ההיסטורית והדתית. המנהרה, המגיעה עד ליסודות הר הבית/מתחם אל-אקצא, מסתיימת במקום הקדוש ביותר לעם היהודי, בשטח שהוא אתר מורשת תרבות עולמית של אונסק"ו ובאחד המוקדים המרכזיים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

רשות העתיקות חופרת מאז שנת 2007 מנהרה המחברת את חפירות 'חניון גבעתי' שבכניסה לכפר סילואן עם 'מרכז דוידסון'. את המנהרה הזאת מנהלת עמותת אלע"ד. בשנת 2012 הגיעה המנהרה מתחת ל'מרכז דוידסון', קרוב מאוד לגשר המוגרבים. במנהרה אפשר לראות את יסודות חלקו הדרומי של הכותל המערבי (ראו תמונות מצורפות). החפירה אפשרה לעמותת אלע"ד להגיע עד ליסודות הר הבית/מתחם אל-אקצא, להיות אחראית על שימורה ולנהל את הכניסה והיציאה ממנה. כמו כן נתנה החפירה לעמותת אלע"ד דריסת רגל ב'מרכז דוידסון'.

'מרכז דוידסון' הוא האתר הארכיאולוגי שממערב ומדרום להר הבית/מתחם אל אקצא. לפני כשנה הגיעה עמותת אלע"ד להסכם עם 'החברה לפיתוח הרובע היהודי', האחראית על 'מרכז דוידסון', להעברת הניהול לידיה. המדינה התנגדה להסכם זה, ופרקליטות המדינה פנתה לבית המשפט כדי לבטלו.

בנימוקי המדינה להתנגדות להסכם נאמר, בין השאר:

  • זהו שטח בעל חשיבות היסטורית ולאומית מהמעלה הראשונה, המאופיין ברגישות יוצאת דופן במישור הדתי, התרבותי, ההיסטורי והגיאו-פוליטי.
  • בנסיבות אלה, וכאשר לפעולות הנעשות במתחם עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת לגבי מדינת ישראל והעם היהודי, נודעת חשיבות יתרה להותרתו באחריות בלעדית ובניהול בלעדי של המדינה באמצעות גורמים ממשלתיים. ויודגש, כי כל המתחם המדובר הינו בעל חשיבות ורגישות משמעותיים, אשר אינם מאפשרים את העברתו לתפעול על ידי גורם פרטי.
  • למותר להכביר מילים אודות חוסר הסבירות הגלומה בהתפרקות המדינה מחובותיה הברורות ביחס לאתרי ליבה בעלי צביון לאומי וציבורי כה מובהק כגון השטח שבו עסקינן. כאמור, חובתה של המדינה ואחריותה לשמירה על מתחם הכותל המערבי ורחבתו אף עוגנה במפורש בחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז-1967.
  • מסירת החזקה במתחם לידיה של עמותה פרטית, שהיא מטבעה בעלת אפיון סקטוריאלי, בדרך של תפעולו השוטף של המתחם על ידי אותה העמותה, ואף מסירת סמכויות ניהול מסוימות לידיה, עומדת בסתירה לעיקרון יסוד שניתן לו ביטוי, בין היתר, בפסיקת בית המשפט העליון ובחוות דעתו של מר מני מזוז בתפקידו כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ), משנת 2000. לפי חוות דעת זו, שעקרונותיה תקפים כמובן גם היום, אתר בעל חשיבות לאומית, תרבותית והיסטורית, באזור המאופיין ברגישות דתית וגיאו-פוליטית בקנה מידה בינלאומי, חייב להיות מנוהל ומופעל על-ידי המדינה או גורם ממשלתי אחר.

על בסיס טענות אלה נדחה ההסכם להעביר את ניהולו של 'מרכז דוידסון' לידי עמותת אלע"ד, ועל בסיס החלטות אלה אנו דורשים מבית המשפט להעביר את ניהול המנהרה (תעלת הניקוז) לרשויות המדינה.

למרות שהחפירה במנהרה בוצעה על ידי גוף ארכיאולוגי מקצועי (רשות העתיקות), שיטת העבודה הבסיסית בארכיאולוגיה שוללת חפירה במנהרות, מכיוון שבדרך זו קשה עד בלתי אפשרי לבצע תיעוד מדעי של הממצא הארכיאולוגי. חוקרים בכירים בקהילה הארכיאולוגית בישראל יצאו בעבר נגד חפירת המנהרה, ויש קונצנזוס מדעי באשר להתנהלות המקצועית הבעייתית של רשות העתיקות במקרה זה.

עמק שווה הגיש את העתירה מן הטעמים הבאים:

  1. במהלך השנים מתקיים תהליך בלתי פוסק של העברת נכסי מורשת לאומיים ובינלאומיים בירושלים לידי עמותות ימין, העברה הפוגעת באופייה ובמעמדה הפלורליסטי של העיר.
  2. החפירה של רשות העתיקות בצמוד ליסודות הר הבית/מתחם אל-אקצא מהווה הצהרה פוליטית מסוכנת בלב הסכסוך, העלולה להעצים את המתיחות הבין לאומית והבין דתית באזור. החפירות עצמן אינן לטובת המדע והמחקר, ויש לקוות שרשות העתיקות תחזק את המנדט המקצועי שלה ותחדל מלעסוק בחפירות שהטעמים להן הם פוליטיים.
  3. חובתה של המדינה לשמור על נכסי המורשת התרבותיים לטובת כלל אזרחי ישראל ומגוון העדות, העמים, והדתות.

tunnel exit davidson

 מרכז דוידסון ופתח היציאה מהמנהרה

חפירות מסביב להר הבית (Medium)

תמונות של המנהרה:  

 tunnels davidson2   tunnels davidson1