חפירות הצלה ארכאולוגיות בגדה – (כמעט) רק עבור מתנחלים

15 באוגוסט, 2017

 

דו"ח חדש של עמק שווה, שמתבסס על בקשות מידע בנוגע לרישיונות החפירה שהופקו ע"י קמ"ט ארכאולוגיה בגדה בין השנים 2007-2014 , מגלה שכמעט כל עבודות הפיתוח של המנהל האזרחי נעשו לטובת המתנחלים. לפחות 90% מחפירות ההצלה בשנים אלו היו עבור ההתנחלויות. המידע על היקף החפירות מראה איפה יוזם המנהל פיתוח ואת סדרי העדיפויות בגדה המערבית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

החפירות הארכיאולוגיות שמבצע קמ"ט ארכיאולוגיה בגדה המערבית הן שלב מקדים לפני עבודות תשתית או בניה. החפירה היא הזדמנות אחרונה לתעד אתרי עתיקות לפני הריסתם. בגדה המערבית יש 6,000 אתרי עתיקות מוכרזים, וכמעט כל עבודות הפיתוח או הבנייה שנעשות שם, מחייבות חפירת הצלה. בנוסף, הכפרים הפלסטינים ממוקמים על ישובים קדומים, כלומר על עתיקות. כל עבודת פיתוח (כביש, ביוב, בנייה וכו') בהם דורשת חפירת הצלה.

 

ניתוח של החפירות הארכיאולוגיות שביצע קמ"ט ארכיאולוגיה בגדה המערבית בין השנים 2007 ל-2014 מספק נתונים ברורים לגבי מפת הבנייה והפיתוח בגדה המערבית. הוא מלמד כיצד המנהל האזרחי מחלק את משאביו בין האוכלוסייה הפלסטינית – שרווחתה נתונה לאחריותו – לבין ההתנחלויות, שנוספו לתחום אחריותו מאוחר יותר.

 

בין השנים 2007 ל-2014 אושרו בגדה המערבית 165 בקשות לקבלת רישיון לחפירה ארכיאולוגית.  118 מהבקשות הוגשו לצורך חפירות הצלה. 106 מתוכן, 90%, בוצעו בהתנחלויות. ו-12 מהן בישובים פלסטינים. הנתונים מראים שבכל שנה התבצעו בכפרים פלסטינים פחות משתי חפירות! יש לקחת בחשבון שביצוע חפירה ארכאולוגית לא אומר אישור אוטומטי לבנייה. כך למשל, החפירות ארכיאולוגיות שנעשו בכפר פצאיל שבבקעת הירדן, הובילו את המנהל האזרחי למסקנה שלא ניתן לאפשר את הרחבת היישוב. כלומר החפירה שנעשתה כתנאי מקדים לפיתוח, מנעה את המשך הבנייה. מנגד, אנחנו לא מכירים מקרים בהם חפירות הצלה שהיו עבור ההתנחלויות מנעו בניה בהמשך. אומנם, יתכן שהסיבות למנוע בניה באתר העתיקות מוצדקות ונועדו לשמר אתרים חשובים, אבל יש בדוגמא זו להראות שגם החפירות המועטות שנעשו לטובת פלסטינים בגדה לא הביאו בהכרח לאישור בניה.

 

מנתונים אלו ניתן ללמוד רבות על הקצאת המשאבים של קמ"ט ארכאולוגיה ועל סדרי העדיפות של גוף זה, שתפקידו להסדיר את צרכי החיים של כלל האוכלוסייה בשטח כבוש. מעקב אחרי ביצוע חפירות ארכאולוגיות בגדה מראה שהמנהל האזרחי כמעט לא משפר תשתיות או מאפשר בנייה פלסטינית ובמקביל פועל ללא לאות לבניה ופיתוח לטובת האוכלוסייה הישראלית.

 

לקריאת המסמך: חפירות הצלה בגדה המערבית – (כמעט) למתנחלים בלבד