הודעתו של בנט על הכרזת גנים לאומיים בשטחי הגדה המערבית, צעד נוסף בדרך לביטול הסכמי אוסלו

17 בינואר, 2020

משמעות הצעד: השתלטות ישראלית על שטחים חדשים בגדה המערבית פגיעה בזכויות הפלסטינים המתגוררים בשטחים אלו הרחבת התיירות בשטחי הגדה ומחיקה תודעתית של הקו הירוק  

היום הודיע שר הביטחון, חה"כ נפתלי בנט, כי אישר הכרזה על גנים לאומיים חדשים והרחבתם של גנים לאומיים קיימים בגדה המערבית. אם מדובר בצעד ממשי ולא רק בהכרזה לצורכי בחירות, מדובר בצעד דרמטי נוסף בדרך לביטול הסכמי אוסלו.

הסכמי אוסלו שנחתמו ב 1995 קבעו כי לא יוקמו התנחלויות חדשות ולא יוכרזו שמורות טבע וגנים לאומיים (פארקים) חדשים. ההכרזה האחרונה נעשתה בספטמבר 1995, על שטח של כ 3000 דונם בנבי סמואל שמצפון לירושלים.

מאז נחתמו הסכמי אוסלו מקפידה ישראל שלא להכריז על גנים לאומיים חדשים ואף שהקימה פארקים כדוגמת תל רומיידה בחברון או הר גריזים בשכם, הם הוגדרו על ידי המנהל האזרחי כאתרים קולטי קהל, הגדרה שאינה דורשת את שינוי מצבו הסטטורי של השטח.

הגנים הלאומיים ושמורות הטבע בשטחי c בגדה המערבית מנוהלים על ידי המנהל האזרחי ומכונים פארקים. שטחם כ 500,000 דונמים והם מהווים כ 14.5% משטח C של הגדה. בשטחים אלה נפגעות זכויותיהם של הפלסטינים באופנים שונים. בעין פרת למשל נמנעת הגישה של בעלי הקרקע לאדמותיהם והם אינם יכולים לעבד אותן, בפארק הרודיון התושבים אינם יכולים לבנות או לשפץ את בתיהם וכך גם בנבי סמואל. 

מעבר לשליטה הישראלית בשטחים אלו, בשנים האחרונות אנחנו עדים למגמת גידול בתיירות הפנים מעבר לקו הירוק תודות לרוח גבית של גופי המדינה במטרה למחוק תודעתית את הקו הירוק. הפוטנציאל התיירותי של הגנים הלאומיים ושמורות הטבע ירחיב את המגמה.

באתרים המציגים עתיקות מחוזק גם נרטיב היסטורי המציג שטחים אלו כחלק בלתי נפרד מהזהות והמורשת הישראלית. לכן לא מפתיע שלצד הכרזה על שמורות טבע, כללה הודעתו של בנט גם את הרחבתם של הפארקים הארכיאולוגים בפצאל, סרטבה וקומראן.

לפרסום עמק שווה פארקים וגנים לאומיים בישראל ובגדה המערבית