בעקבות ביטול חוק ההסדרה: המדינה הודיעה כי תהרוס בניה לא חוקית על אדמות פלסטיניות פרטיות ואתר ארכיאולוגי ליד התנחלות נריה

27 ביוני, 2020

בעקבות עתירת תושבים פלסטינים מהכפרים דיר עמאר וראס כרכר, בסיוע הארגונים יש דין ועמק שווה, ולאחר שבית המשפט העליון ביטל את חוק ההסדרה, הודיעה המדינה כי בכוונתה להסיר את הבניה הבלתי חוקית אשר בוצעה באתר הארכיאולוגי נבי ענר (שהמתנחלים קוראים לו עיינות ענר) ובסביבתו, ככל שהמועצה האזורית מטה בנימין והיישוב נריה לא יעשו כן בזמן הקרוב.

לפני כשנתיים וחצי עתרנו, הארגונים יש דין ועמק שווה, ראש מועצת הכפר ראס כרכר ותושבים מדיר עמאר בדרישה שבית המשפט יורה למינהל האזרחי להרוס מבנים ומתקנים שנבנו באופן בלתי חוקי באתר העתיקות  נבי ענר, הממוקם על אדמות פלסטיניות פרטיות השייכות לתושבי הכפרים ומקום בעל חשיבות היסטורית ודתית בתקופות מוסלמיות שונות. המקום היה חלק בלתי נפרד מדרכם של של עולי רגל מוסלמיים לירושלים וחברון ואתר עליה לרגל לתושבי האזור.

חלק ניכר מהדיון שנערך בבית המשפט בדצמבר 2018 נסוב סביב השאלה האם חוק ההסדרה חל על הבניה שאין מחלוקת שהיא על אדמה פרטית. כפי שהובהר על ידי השופט פוגלמן, אם אין תחולה לחוק על המקרה הזה, אין מניעה לפנות בניה בלתי חוקית שנעשית על אדמות תושבים מוגנים.

בעקבות ביטולו של חוק ההסדרה הודיעה אתמול (רביעי) המדינה כי "בנסיבות אלה, ובהיעדר עילה להימנע ממימוש צווי ההריסה שהוצאו כדין ביחס לבינוי הבלתי חוקי, הרי שאלה ימומשו בהתאם לסדרי העדיפויות, ככל שלא יוסרו באופן עצמאי עד לחלוף 90 הימים שנקצבו בפסק הדין בבג"ץ 1308/17".

תגובת יש דין ועמק שווה: במשך שנים נמנעו הרשויות באזור לאכוף את הדין ביחס לבניה הבלתי חוקית שבוצעה על אדמות פרטיות ובסמוך לאתר הארכיאולוגי. בשנים האחרונות נתלתה המדינה באמתלת חוק ההסדרה כתירוץ להמשך מדיניות אי האכיפה. זוהי דוגמה לחשיבות ביטול חוק ההסדרה שאיפשר למתנחלים להשתלט על אדמות פרטיות. ללא קשר לחוק ההסדרה וביטולו, צר לנו שמלכתחילה נדרשנו לעתור לבית המשפט על מנת שגופי האכיפה של המדינה ימלאו את תפקידם ויאכפו את החוק, בכך שימנעו ממתנחלים לבנות באופן לא חוקי על אדמות פרטיות של פלסטינים ידירו אותם מההיסטוריה שלהם ויפגעו באתרים ארכיאולוגיים שמספרים את הסיפור שלהם והחיבור שלהם לארץ.