הודעה בנושא תביעת הדיבה של רשות העתיקות

29 בינואר, 2020

במהלך הקיץ פרסמנו בדף הפייסבוק של עמק שווה ביקורת על רשות העתיקות בעניין אופן ביצוע החפירה בתל מוצא, וההחלטה לשחרר את השטח לטובת בנייה. זאת, על אף שנמצאו באתר עדויות לקיומו של ישוב שהתקיים באזור במהלך התקופה הניאוליתית (8500 שנה לפני זמננו), מן הגדולים ביותר המוכרים כיום מתקופה זו בכל המזרח התיכון.

 

בנוסף, על בסיס דברים מפורשים שאמר לנו עובד בכיר ורלוונטי לעניין של רשות העתיקות, שגם הוקלטו, פרסמנו כי הרשות למעשה מעלה בתפקידה כאשר התחייבה מראש לשחרר את שטח העתיקות לבנייה, בתמורה לכיסוי המדינה את גירעונותיה.

 

לאחר שרשות העתיקות הגישה תביעת לשון הרע נגדנו, נפגשנו עם מנכ"ל רשות העתיקות, מר ישראל חסון, והיועמ"ש של הרשות, והם טענו בפנינו בתוקף כי הדברים שאמר לנו אותו בכיר ברשות היו חסרי יסוד. אם אכן כך הדבר, אנו שמחים להתנצל על הפרסום. כבר כעת נאמר שבוודאי שלא הייתה בכוונתנו לפגוע לשווא ברשות, בהנהלתה, ובעובדיה, ושאנו מתנצלים על כל פגיעה אפשרית.

 

חשוב לנו להסביר שהביקורת שלנו עומדת בעינה, ושלדעתנו, גם אם לא הייתה התחייבות מראש מצד רשות העתיקות לשחרור השטח בתל מוצא, הרי שהאופן והמהירות שבהם בוצעה החפירה וההחלטה לשחרר את השטח לבנייה, על אף הממצאים הדרמטיים שנמצאו שם – היו שגויים מבחינה מקצועית וערכית. יש לנו ביקורת דומה על חפירות הנעשות בירושלים ב"חניון גבעתי", בתל בית שמש ובתל אסוויר.

 

דווקא בתקופה זו, כאשר גורמים שונים פועלים על מנת להפריט את רשות העתיקות ולהעביר את סמכויותיה לגופים פרטיים בעלי אינטרסים משל עצמם, אין לנו שום רצון להחליש את הרשות, אלא לחזק אותה ואת עובדיה ואת יכולתם לקבל החלטות מקצועיות. לכן, כאמור, לאור הבהרות מנכ"ל הרשות כי הפרסום שלנו בנושא התחייבויות הרשות בתל מוצא שגוי, וכצעד של רצון טוב, גם הסרנו אותו.

 

חיזוק רשות העתיקות מחייב את קיומו של שיח ציבורי, מקצועי וערכי פתוח ושוטף, על פעילותה והחלטותיה בניהול אתרי עתיקות ברחבי מדינת ישראל. עמק שווה היא גורם מרכזי בשיח הזה, ובשל כך נמשיך לבקר את פעילות הרשות בתל מוצא ובכל מקום אחר, גם בנושא של המתח בין שימור לפיתוח ובנושא חפירות ההצלה. רשות העתיקות, ומר חסון העומד בראשה, שכנעו אותנו כי הם מעוניינים בשיח ציבורי ומקצועי פתוח, לשם כך אנחנו בעמק שווה נעשה כל שביכולתנו על מנת לשפר את הדיאלוג בינינו לבין נציגי הרשות.