הדיון בערר 'מתחם קדם' הופסק ונדחה לסוף חודש מאי

19 במרץ, 2015

12 במרס 2015

במהלך הדיון בעניין מתחם קדם, התברר שאחד מנציגי הוועדה הוא בנו של יועץ השימור של התוכנית ולכן יש חשש לניגוד עניינים. אנחנו בעמק שווה טענו שעניין שימור האתר והעתיקות הוא מרכזי בהתנגדות שלנו ולכן יש לפסול את חברות הבן בוועדה ולדחות את הדיון. הוועדה קיבלה את טענתנו ודחתה את הדיון לסוף חודש מאי.

הדיון שהחל היום בוועדת הערר הארצית לתכנון ובניה הופסק באמצע כאשר התברר שחבר הוועדה ונציג המשרד לאיכות הסביבה הוא בנו של גיורא סולר – יועץ השימור של התוכנית. לאחר בירור קצר שעשו חברי הוועדה נטען שסולר אינו חלק מהתוכנית ושמו נכתב בטעות.

בשלב זה טענו שאי אפשר לפתור את שאלת מעורבותו של יועץ השימור, אדריכל שהוא דמות מוכרת בקהילה הארכיאולוגית בישראל בשיחות טלפון. כמו כן טענו שמכוון שחלק משמעותי מהטענות שלנו עוסק בשאלת שימור הארכיאולוגיה, אז לשרבוב שמו של גיורא סולר יש משמעות רבה והנוכחות של בנו בוועדה היא בעייתית.

לאור כל זאת הוחלט לדחות את הדיון ל 27 וה 28 למאי.

בשלב זה, ברצוננו להודות לכול התומכים והציבור ששאל איך ומה עוד ניתן לעשות. המאבק עוד רחוק מלהסתיים ונמשיך לעדכן, לפעול ולחשוב כיצד ניתן לעורר את הנושא ולמנוע את התוכנית מלהיבנות בלב ירושלים ההיסטורית.

למידע נוסף על ההתנגדות ותוכנית 'מתחם קדם' לחצו כאן


חזרה למעלה