הודעה לעיתונות: ערר בעניין הקמת 'מתחם קדם'

5 במרץ, 2015

ערר בעניין הקמת 'מתחם קדם' בכפר סילואן יתקיים ביום חמישי, 12 במרס, ויהיה האחרון בדיוני ועדות התכנון לפני החלטתם הסופי.

5 במרס 2015

'מתחם קדם' בכפר סילואן שיוזמת עמותת "אלעד" הוא המבנה המונומנטלי הגדול ביותר שתוכנן אי פעם במרחק עשרות מטרים בודדים מהר הבית/חרם א-שריף. להקמת המבנה יהיה משקל רב בקביעת עתידה הפוליטי ואופייה של ירושלים העתיקה והכפר סילואן.

'מתחם קדם' הוא מבנה בשטח של כ-16,000 מ"ר, המתוכנן להשתרע על פני שבע קומות ולהגיע כמעט עד לגובה חומות העיר העתיקה. המתחם עתיד להיבנות מול חומות העיר העתיקה, על גבי שטח חפירות ארכיאולוגיות המכונה 'חניון גבעתי'. הוא עתיד לשמש מוקד תיירותי מרכזי בירושלים. עמותת אלע"ד וממשלת ישראל מתכוונים להקים במתחם את 'היכל התנ"ך' – מרכז ממשלתי שמטרתו לקרב את סיפורי התנ"ך לציבור. ההחלטה המקורית על הקמת היכל התנ"ך הציעה שייבנה בירושלים – במערב העיר, ולא בשטח הנתון למחלוקת פליטית – מקום שבו ילמדו על התנ"ך והקשר שלו לעם ישראל.

המתחם יהווה נקודת אחיזה מרכזית של המתנחלים באגן ההיסטורי (הקדוש) של ירושלים, במרחק מטרים ספורים מהר הבית/חרם א-שריף. להבנתנו 'מתחם קדם' הוא מכשול פוליטי לכל פתרון המבוסס על חלוקת ירושלים העתיקה, ועלול להעצים את המתח הדתי והלאומי בין ישראלים לפלסטינים.

ארגון 'עמק שווה', יחד עם ארגונים אחרים ותושבי הכפר סילואן, הגיש ערר על החלטת הוועדה המחוזית לאשר את בניית המתחם. ביום חמישי, 12 במרס 2015, יתקיים בוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דיון אחרון לפני אישור או אי אישור התוכנית.

בדיון נטען, יחד עם קבוצת הארכיאולוגים החתומים על ההתנגדות, שאישור התוכנית משמעותו נזק בלתי הפיך לשרידים הארכיאולוגיים שנמצאו בחפירות הארכיאולוגיות במקום ושהטיפול המיטבי לעתיקות הוא להשאירן כשטח ציבורי פתוח. העיר העתיקה של ירושלים, המוכרת על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית, צריכה לשמור על אופייה ההיסטורי. המרחב מסביב לחומות מהווה אזור חיץ (buffer zone); לכן יש למנוע כל בנייה חריגה בתחומו. נוסף על כך נציג מסמכים ואת עיקרי דו"ח עמק שווה: מורשת מופרטת: כיצד מוותרת רשות העתיקות על עברה של ירושלים. דו"ח זה מצביע על כך שבעבר התנגדה רשות העתיקות לבנייה מאסיבית באתר הארכיאולוגי, אך בחלוף השנים התאימה את מדיניותה למטרות עמותת אלע"ד וממשלות הימין. אנו נטען שתפקידה של רשות העתיקות הוא להגן על אופיה ההיסטורי של ירושלים, ולא לאפשר את בניית המתחם – שהמניעים להקמתו הם אידאולוגים וכלכליים. חשוב לציין שללא הסכמת רשות העתיקות לא היה זה בגדר האפשר להגיש את התוכנית לוועדה המחוזית מלכתחילה, ולא ניתן יהיה לבנות את המתחם.

נראה שגם הפעם הפכו העתיקות לעלה תאנה המסתיר את השתלטותם של המתנחלים על שטחים בנקודות הרגישות ביותר בגיאוגרפיה של הסכסוך הלאומי והדתי בישראל. סיפורי התנ"ך ועיר דוד הם פעם נוספת הסחורה החמה בקניון של עמותת אלע"ד.

למידע נוסף על ההתנגדות ותוכנית 'מתחם קדם' לחצו כאן


חזרה למעלה