עדכון – 'מתחם קדם' ו'בית הליבה'

17 ביוני, 2014

אושרה הקמת 'מתחם קדם' לאחר שמיעת ההתנגדויות; ועדת הערר החליטה להחזיר את 'בית הליבה' לדיון נוסף בוועדה לתכנון ובנייה

ביום רביעי שעבר (11 ביוני 2014) הגיעה לידינו ההחלטה הרשמית של ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לגבי מתחם קדם, העתיד לקום בכניסה לכפר סילואן על גבי שטח החפירות המכונה 'חניון גבעתי' (מס' 5 במפה). הוועדה החליטה לצמצם במעט את שטח המבנה. מתוך 16,400 מ"ר מיועדים הוחלט לבטל את הקומה החמישית ולגרוע 1,400 מ"ר. כלומר לאחר שמיעת ההתנגדויות של תושבי הכפר, ארגון עמק שווה וקבוצת ארכיאולוגים, אדריכלים וארגונים אחרים, החליטה הוועדה לבצע שינויים קלים בלבד בתוכנית ולאשר את מרבית בקשותיהם של היזמים.

בהחלטות הוועדה נאמר שהתוכנית המיועדת באה להנגיש ולקרב את הארכיאולוגיה לציבור והשימושים המיועדים של המתחם, הכוללים אודיטוריום, חללי הדרכה, וכדומה, חיוניים להנצחת הערכים ההיסטוריים והארכיאולוגיים של הגן הלאומי. כלומר, על מנת להצדיק את המבנה העצום העתיד להיבנות על גבי האתר הארכיאולוגי מציינת הוועדה שכמעט כל המבנים המיועדים חיוניים לעתיקות. הוועדה מציינת שהבנייה במפלס הארכיאולוגי תהיה מינימלית ולא תעלה על 3% משטח האתר. זוהי אמירה המעידה על חשיבותה של השמירה על המפלס הארכיאולוגי ומהווה אתגר מעניין ליזמים.

לאחר שההחלטה התקבלה, השלב הבא של המתנגדים, ובכללם עמק שווה, הוא להגיש בקשה לערר לוועדה ולדרוש דיון בוועדת הערר של המועצה הארצית לתכנון ובנייה. ועדת הערר הארצית יכולה לאשר את התוכנית, או לקבל חלק מטענות העותרים, כמו למשל צמצום שטח המבנה. בשני מקרים אלו יכולים המערערים לגשת לבג"ץ. אפשרות שלישית היא שהוועדה תחזיר את התוכנית לוועדה המחוזית לדיון חוזר, תוך העלאת דרישה לתיקונים נרחבים. אפשרות נוספת היא כמובן ביטול התוכנית.

כפי שציינו בעבר, אנחנו בעמק שווה רואים ב'מתחם קדם' נזק לארכיאולוגיה, לסביבה ולקהילה הפלסטינית המקומית ואמצעי פוליטי מרכזי לחיזוק הנוכחות הישראלית בסילואן ובעיר העתיקה. כפי שמסתמן, עמק שווה והארכיאולוגים שהצטרפו להתנגדות יגישו ערעור על החלטת ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית.

'בית הליבה' (מס' 7 במפה)

במקביל לפרסום ההחלטה על 'מתחם קדם' התפרסמה החלטתה של ועדת הערר הארצית לגבי 'בית הליבה' שעתיד להיבנות ברחבת הכותל המערבי. 'בית הליבה' המתוכנן הוא מבנה בן שלוש קומות, שגם הוא עתיד להיבנות על גבי שטח חפירות ארכיאולוגיות בקצה רחבת הכותל. מבנה זה אושר בוועדה המחוזית וההתנגדויות לתוכנית נדחו, ולכן פנו המתנגדים לוועדת הערר הארצית לתכנון ובנייה. מבין המתנגדים למבנה התארגנה קבוצת ארכיאולוגים, תושבי הרובע היהודי וארגונים אסלאמיים. ועדת הערר הארצית אומנם קיבלה את הצורך בבניין, אבל קבעה כי יש לצמצם את היקפי הבנייה, והורתה להשיב את התוכנית לדיונים נוספים בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה. מבחינתם של המערערים זוהי החלטה מעודדת, המאפשרת להשפיע על אופי והיקף המבנה המיועד, גם אם אינה מבטלת את בנייתו.

על הקשר והדמיון בין 'בית הליבה' ל'מתחם קדם' עסקנו בפרסום 'בית הליבה' וחניון גבעתי: חפירות ארכיאולוגיות והשפעתן על הסטאטוס קוו בעיר העתיקה ובסילוואן. בשני המקרים מדובר בבנייה מאסיבית שראשיתה בחפירה ארכיאולוגית, אישור של רשות העתיקות לבנייה על גבי השרידים העתיקים ומבנה המשנה את קו הנוף והמציאות הפוליטית בסביבות הר הבית/חראם א-שריף. למרות קווי הדמיון שביניהם, 'מתחם קדם' עתיד להקיף שטח הגדול פי חמש מ'בית הליבה', ואנו תקווה שוועדת הערר הארצית תבין את הנזק הסביבתי שבתוכנית המוצעת.

סילואן-העיר העתיקה מפת חפירות 2012 (Medium)


חזרה למעלה