מסמכים לדו"ח רע"ת לפי מספר מסמך

11 בספטמבר, 2014

.To read the original IAA documents as PDF files (Hebrew), please click on the links below

כדי לראות את המסמכים המקוריים של רשות העתיקות, ניתן ללחוץ על הקישורים להלן.

מסמך 1 ( 1997-12-17) מכתב ליועץ המשפטי לממשלה

מסמך 2 (2001-06-07) פרוגרמה עיר דוד

מסמך 3 (2001-06-24) הערות לפרוגרמה

מסמך 4 (2002-07-22) סיכום פגישה עיר דוד

מסמך 5 (2002-08-12) חניון גבעתי

מסמך 6 (2003-03-12) תבע בהכנה 7146 – עיר דוד

מסמך 7 (2005-01-16) בניה בעיר דוד חניון גבעתי

מסמך 8 (2004-05-10) אישור תבע בהכנה

מסמך 9 (2004-06-29) תבע בהכנה 9030 עיר דוד

מסמך 10 (2005-02-08) ישיבה לשכת מהנדס העיר

מסמך 11 (2005-04-06) פגישת עבודה עם דוד בארי

מסמך 12 (2005-06-12) תבע 9030 עיר דוד

מסמך 13 (2006-10-05) חניון גבעתי

מסמך 14 (2007-03-12) בחינת המשך החפירה

מסמך 15 (2007-04-15) חניון גבעתי סיכום פגישה

מסמך 16 (2008-11-10) תשובת רעת לבגצ

מסמך 17 (2009-09-17) תשובת בגצ

מסמך 18 (2008-12-28) תוכנית עבודה 2009

מסמך 19 (2009-01-26) מרכז קדם בחניון גבעתי

מסמך 20 (2009-11-19) מרכז קדם תכנון מחודש

מסמך 21 (2011-11-02) המשך חפירות בחניון גבעתי

מסמך 22 (2012-04-30) שימור – מיילים

מסמך 23 (2012-05-02) תנאי להפקדת התוכנית

מסמך 24 (2012-05-07) ועדה מחוזית

מסמך 25 (2012-11-08) סטאטוס עדכון פרויקטים עיר דוד

מסמך 26 (2013-02-08) פורום ועדת היגוי לחניון גבעתי דיון 2

מסמך 27 תקנון רשות העתיקות

מסמך 28 (2007-09-17) התייעצות בנושא ממצאי החפירה

מסמך 29 (2009-07-12) סטאטוס פרויקטים עיר דוד

מסמך 30 (2009-11-09) סיכום פגישה

מסמך 31 (2008-05-01) עצמות אדם

מסמך 32 (2013-05-06) סטאטוס חניון גבעתי

מסמך 33 (2007-06-20) המשך חפירה וחיבור שטחים

מסמך 34 (2012-08-26) סיכום ישיבה רעת

מסמך 35 (2012-11-25) פורום ועדת היגוי לחניון גבעתי דיון 1

מסמך 36 (2012-06-13) חניון גבעתי – מרכז קדם

מסמך 37 (2013-03-07) סטאטוס חניון גבעתי

מסמך 38 (2002-10-22) חניון גבעתי

מסמך 39 (2012-09-19) חניון גבעתי – הערכות לשימור האתר

מסמך 40 (2012-11-01) סיכום פגישה

מסמך 41 (2012-07-22) סטאטוס מרכז קדם

מסמך 42 (2012-08-26) סטאטוס מרכז קדם

מסמך 43 (2012-08-20) חניון גבעתי

מסמך 44 (2008-11-05) מכתב רעת בקשר לבגצ

מסמך 45 (2009-01-12) התיחסות למכתבם של תושבי ואדי חילוה

מסמך 46 (2009-07-30) ביקור בעיר דוד

מסמך 47 (2007-09-24) תוכנית עבודה 2008 עיר דוד

מסמך 48 (2013-12-07) חניון גבעתי חידוש חפירות

מסמך 49 (2013-09-23) מיילים

מסמך 50 (2002-11-25) אודמן

מסמך 51 (2002-12-22) אומדן

מסמך 52 (2003-01-27) אומדן

מסמך 53 (2003-07-20) אומדן

מסמך 54 (2003-07-27) אומדן

מסמך 55 (2003-10-26) אומדן

מסמך 56 (2007-02-25) אומדן

מסמך 57 (2011-04-17) אומדן

מסמך 58 (2012-03-19) עיבוד חומר חפירות גדולות במרחב ירושלים


חזרה למעלה