חפירת המנהרות בסילואן – מידע מרשות העתיקות בעקבות בקשת חופש מידע

9 באוגוסט, 2017

אחד הפרויקטים המרכזיים הנעשים כיום בירושלים הרחק מעין הציבור הוא פרויקט חפירת המנהרות מתחת לכפר סילואן. פרויקט זה מוצג כחפירה ארכיאולוגית ומבוצע על ידי רשות העתיקות. יזמית הפרויקט היא עמותת אלע"ד. מהמידע שהגיע לידי עמק שווה, בעקבות בקשת חופש מידע, ניתן לראות שמה שנחפר עד כה הוא רק הקדימון למה שצפוי לבוא. לאחר חשיפת הרחוב הרומי העתיק המטרה היא להפוך את המנהרה למסלול תיירותי שיתחיל בבריכת השילוח ויסתיים בעיר העתיקה. המסלול ששם כבר ניתן לו – דרך עולי הרגל- ילווה במרכזי מבקרים ומסחר תת קרקעיים. יוצג שם נרטיב שיעסוק בעם היהודי והקשר שלו לבית המקדש תוך התעלמות מהממצא הארכאולוגי המגוון שהתגלה במקום.

מהמסמכים שהגיעו לידינו מצביעים על שיתוף פעולה הדוק בין רשות העתיקות לעמותת אלע"ד ועל הוויתור על סטנדרטים מקצועיים בסיסיים בארכיאולוגיה לטובת קידום הפרויקט. למשל, חפירה ארכאולוגית במנהרות נחשבת לשיטת חפירה גרועה מבחינה מדעית. כזו שלא מקובל להשתמש בה כבר עשרות שנים.

להלן המסמכים מחלוקים לתתי נושאים:

דיונים ותוכניות לציר המנהרות מבריכת השילוח לעיר העתיקה

חוות דעת מקצועית של אנשי רשות העתיקות כנגד חפירה המנהרות בסילואן

דרך עולה הרגל – בריכת השילוח

דרך עולי הרגל – הבונקר

דרך עולי הרגל – היובל

דרך עולי הרגל – הרחוב ההירודיאני

מפולת ברחוב הביזנטי שבין גבעתי לדוידסון

פתח מילוט לחניון גבעתיi

שימור קורת עץ שנמצאה במנהרה בסילואן