הודעה לעיתונות – עתירה לבג"ץ בדרישה להפסיק את חפירות מנהרות הכותל עד לאישור של וועדת שרים

26 ביוני, 2017

ארגון עמק שווה פנה היום (ה 26 ליוני 2017) לבג"ץ בדרישה לחייב את רשות העתיקות להפסיק את החפירות והעבודות הארכיאולוגיות במנהרות הכותל המערבי עד להתכנסות וועדת שרים לאישור חפירות ארכיאולוגיות באתרים קדושים. על פי חוק העתיקות, חפירה באתר קדוש מחייבת אישור וועדת שרים הכוללת את שרת התרבות, שרת המשפטים ושר הדתות. בדיון בעתירת עמק שווה לבג"ץ בעניין קדושת מנהרות הכותל המערבי (בג"ץ 16/9392) בית המשפט קיבל את עמדת המדינה כי כל מנהרות הכותל המערבי קדושות ליהדות. להבנתנו, משמעות הדבר היא שעל פי חוק, על וועדת שרים להחליט אם לאשר חפירות הארכיאולוגיות הנעשות במנהרות. החלטה כזו אינה יכולה להתקבל רק על ידי רשות העתיקות.

לקריאת כתב עתירה- חפירות ללא אישור ועדת השרים

לכאורה התכנסות וועדת שרים היא עניין פורמאלי. אך אנו טוענים שבגלל הרגישות של חפירה באתרים קדושים בכלל, ובפרט מנהרות הכותל ובחללים שתחת לרובע המוסלמי ובצמוד להר הבית/חרם א-שריף, על הדרג הפוליטי הבכיר לקחת אחריות ולאשר או לדחות חפירות שם.

 

מנהרות הכותל המערבי נמשכות מרחבת הכותל, מתחת לרובע המוסלמי עד לרח' הויה דולורוזה. החללים המכונים מנהרות, הם מזמן הרבה יותר מ"מנהרות". מדובר במאות מטרים של שטחים שנחפרים לאורך שנים רבות ומשמשים להקמת בתי כנסת תת קרקעיים, מוזיאונים ואטרקציות תיירותיות. מיקום החפירות והעובדה שעבודות הפיתוח הענפות נעשות עבור עמותות ולא גופים ממשלתיים, הרחק מעין הציבור, מגבירה את הצורך לערב דרג פוליטי בקבלת החלטות באזור שקדוש למאות מיליוני מאמינים מדתות שונות. ניסיון העבר מלמד על הסכנות הטמונות בהתנהלות בלתי זהירה שם ועל כך שניהול לא זהיר של אזור זה עלול לגרום למהומות אלימות ושפיכות דמים.

 

הפניה לבג"ץ מבוססת על סעיף 29(ג) לחוק העתיקות, תשל"ח-1978 (להלן: "חוק העתיקות"): "לעניין אתר עתיקות המשמש לצורך דתי או מוקדש לתכלית דתית, לא יתן המנהל אישור לחפירה או לאחת הפעולות המנויות בסעיף קטן (א) אלא באישור ועדת שרים המורכבת מהשר כיושבראש, שר הדתות ושר המשפטים".

 

כאמור, העתירה הוגשה לאחר שבמרץ 2017 בג"ץ קיבל את עמדת המדינה שכל המנהרות והחללים התת קרקעיים שמתחילים מרחבת הכותל המערבי קדושים לעם היהודי.