Ein Lamur / Ein Limon – עין לימון /עין למור

4 בינואר, 2016

הסרטון מתעד חפירה ארכיאולוגית קהילתית שנערכה ע"י עמק שווה ובשיתוף קהילת עין רפא בהרי ירושלים. החפירה התמקדה בבריכת עין לימון/עין למור העתיקה הנמצאת בפאתי הכפר. שיתוף הפעולה בין הארכיאולוגים של עמק שווה ותושבי הכפר שילב חזרה לעבודה פיזית ולקשר עם האדמה עם היכרות עם שיטות המחקר הארכיאולוגיות ולימוד מעשי על תולדות המקום. תושבי הכפר היו מעורבים בכל שלב של החפירה החל מתכנון החפירה, ביצועה והדיון בממצאים שהתגלו ומשמעותם. בעמק שווה אנו מאמינים שחפירה ארכיאולוגית קהילתית כלי יקר ערך לחיבור קהילה לסביבתה ואל שרידי העבר עליהם היא ממוקמת. זאת מתוך תפיסה שהעבר אינו שייך ללאום מסוים, והוא חלק מהמקום ומהמרחב בו הוא נמצא.