סוף לאפלייה הדתית ע"י עמותת אלע"ד במעיין הגיחון

11 במאי, 2019

בעקבות עתירת 'עמק שווה' ותושבי סילואן נגד רשות הטבע והגנים ועמותת אלע"ד, תנאי הכניסה למבקשים לטבול במעיין ישתנו ויהיו זהים לכולם

 

על-פי המסורת המוסלמית מי מעיין הגיחון קדושים. לתושבי סילוואן הייתה מסורת של שימוש וטבילה במי המעיין לפני חתונות, באירועים משפחתיים, שבתות וימי חג.

המעיין מנוהל על ידי רשות הטבע והגנים ומתופעל על ידי עמותת אלע"ד ובשנות התשעים החלה העמותה לדרוש תשלום על הכניסה למעיין ובהמשך סגרה את השער מכיכר המעיין והכניסה אל האתר היא דרך פיר וורן בעיר דוד. אולם בשבתות וחגים עושים מתנחלי עיר דוד שימוש פרטי באתר הציבורי שהופקד בידי עמותת אלע"ד וטובלים במעיין.

בעתירה נטען כי מאחר ומדובר באתר קדוש הוא צריך להיות פתוח לכולם ומניעת כניסת התושבים הפלסטינים לאתר היא אפלייה. במסגרת העתירה הודתה למעשה רשות הטבע והגנים כי במשך שנים ארוכות התקיימה באתר מדיניות מפלה ובאמצעות השימוש הפרטי שעשתה עמותת אלע"ד בנכס הציבורי שהופקד בידיה הופלו תושביה הפלסטינים של סילואן. בתשובתן הודיעו רשות הטבע והגנים ועמותת אלע"ד כי השימוש הפרטי שעושה העמותה באתר ייפסק. הטבילה במעיין תתאפשר רק בתיאום מראש ובאופן שוויוני.

בימים אלו דן בית המשפט העליון במקרה נוסף בו מדירה ומרחיקה עמותת אלע"ד את תושבי סילואן משטחים ציבוריים באמצעות סגירת השטחים בשעות בהן האתר אינו פועל. במקרה זה דרש בית המשפט מרשות הטבע והגנים להסביר מדוע תנאי הפעלת הגן הלאומי עיר דוד שמתופעל על ידי עמותת אלע"ד שונים מגנים לאומיים פתוחים אחרים.

תגובת 'עמק שווה': אנחנו מברכים על ההחלטה אך מבקשים להזכיר שאפלייה זו נמשכה שנים ארוכות והתאפשרה משום שרשות הטבע והגנים אינה מפקחת על עמותת אלע"ד, עמותה פרטית עם אג'נדה פוליטית, אשר עושה במקום כבתוך שלה בהתאם.