ההשגות הציבורית של עמק שווה נגד הרכבל: הרכבל יפגע באגן העיר העתיקה. היזמים הציגו לוועדה מיצג שווא ומסתירים מידע מהציבור.

31 במרץ, 2019

 

בין החותמים: ארכיאולוגים ואדריכלים בכירים ומאות ירושלמים

 

ההשגות הציבוריות של ארגון עמק שווה הוגשו היום (31.3.19) לוועדה לתשתיות לאומיות. ההשגות מתייחסות לשורה ארוכה של נושאים ובראשם: ■ פגיעה באגן ההיסטורי של ירושלים ובאתרים הסובבים את העיר העתיקה ■ אישור התכנית שלא בהליכי התכנון הרגילים ■ הצגת מיצג שווא לפיו מדובר בפרויקט תחבורתי ■ הסתרה של מידע מהציבור ומהוועדה ■ פגיעה בתושבי סילוואן.

לפי התכנית הרכבל ייצא ממתחם התחנה, יעבור מעל גיא בין הינום להר ציון ומשם לאורך חומות העיר העתיקה. מימוש התכנית יחייב הצבת עמודי ענק בלב אתרים ארכיאולוגיים; פגיעה בנראות ובנצפות של חומות העיר העתיקה; פגיעה בעתיקות ובנוף ההיסטורי של הגיא.

הקמת הרכבל ותפעולו כרוכה בפגיעה בעשרות משפחות פלסטיניות בסילואן אשר הרכבל יחלוף מטרים ספורים מעל בתיהם, תוך יצירת מטרדי רעש, חדירה לפרטיותם, סכנת בטיחות, וירידה בערך הנדל"ן שבבעלותם. תושבי סילואן שכבר כעת סובלים מצפיפות גבוהה שמחריפה לנוכח הפעילות התיירותית של עמותת אלע"ד בשכונה, ימצאו עצמם מתמודדים עם פרויקט תיירותי ענק אשר יצמצם עוד יותר את המרחב הציבורי הפלסטיני.

בין החותמים על ההשגה הציבורית של 'עמק שווה' נגד הרכבל חתן פרס ישראל לארכיאולוגיה פרופ' עמיחי מזר, פרופ' בנימין זאב קידר, לשעבר יו"ר מועצת רשות העתיקות, האדריכל הבינלאומי הישראלי-קנדי משה ספדיה, פרופ' אמנון בר אור, אדריכל המתמחה בשימור ושחזור מבנים ואתרי מורשת ומירון בנבנישתי סגן ראש עיריית ירושלים לשעבר לצד עשרות אנשי מקצוע ומאות תושבים ופעילי ציבור ישראלים ופלסטינים המבקשים לעצור את הפרוייקט. לאחרונה פורסם גם מכתב של אדריכלים בינלאומיים הקוראים לממשלת ישראל לבטל את התכנית.

עיקרי ההשגות:

התכנית תפגע באגן העיר העתיקה – ככלל, בגנים לאומיים אסורה בנייה, למעט שימושים ספציפיים ותוך פגיעה מינימלית בערכי הנוף ובאופי המקום. הרכבל ייפגע באופי המיוחד של המקום מבחינה היסטורית-אדריכלית ונופית ויפגע באפשרות ליהנות מהארכיאולוגיה, הארכיטקטורה העתיקה והנוף של האתרים הדתיים, ולבסוף יפריע גם למבטים להר ציון ולמסגד אל אקצא.

בנוסף, מעבר לעובדה שהרכבל יפגע בנראות של חומות העיר העתיקה ובקו הרקיע של העיר בגיא בין הינום, לצורך הקמתו יוגבה מתחם קדם שיסתיר גם הוא את חומות העיר העתיקה במבט מדרום.

 

משרד התחבורה: "הרכבל אינו פרויקט תחבורתי" – לאורך כל מסמכי התכנית אשר הוגשו לוועדה לתשתיות לאומיות מתייחסת הרל"י, יזמית התכנית, לרכבל כאל פרוייקט תחבורתי שמטרתו פתרון בעיות התחבורה באיזור. בהוראות התכנית שהוגשו לות"ל  נכתב כי "הרכבל נועד לתת מענה לבעיית הנגישות הקיימת באגן הדרומי/מזרחי של העיר העתיקה, מהווה חלק ממערך התחבורה של העיר ירושלים…" אלא שבתשובה לבקשת חופש מידע שהגשנו למשרד התחבורה נאמר כי: "מדובר בפרויקט תיירותי ולא תחבורתי, לפיכך מוצע שתפנה למשרד התיירות ו/או לעיריית ירושלים".   משמעות הדבר כי הרכבל לא יהיה חלק ממערך הסעת ההמונים בירושלים. מערך התחבורה הציבורית בעיר אינו מתוכנן לתמוך בו ולהסיע אליו נוסעים וכד' והנסיעה בו לא תהיה מסובסדת כתחבורה ציבורית, שכן זו נמצאת תחת אחריות משרד התחבורה.

 

 

יזמי הרכבל מסתירים מידע מהציבור ומהות"ל: בתגובה לבקשה לקבל את דו"ח הכדאיות הכלכלית של התכנית במסגרת בקשת חופש מידע מסרה הרל"י  כי "מדובר במסמך פנימי של הרשות, הכולל מידע כלכלי ומסחרי, שנוצר לצורך גיבוש מדיניות ומתווה לקידום הפרויקט, אשר חשיפתו במלואו או בחלקיו, עשויה לשבש את קידום הפרויקט וביצועו באופן מיטבי". מידע חשוב זה לא הוצג עד עתה גם לחברי הות"ל בבואם לקבל החלטה האם לאשר את התכנית.

 

התכנית תפגע בתושבי סילוואן: תושבי סילוואן יהיו בין הנפגעים הישירים מהרכבל המוצע, שיעבור מעל בתיהם. תנועה של עשרות קרוניות בשעה, בגובה שעשוי להיות 4 מ' בלבד מעל בתי התושבים, תפגע פגיעה משמעותית ומתמשכת באיכות חייהם ובפרטיותם. העמודים המאסיביים שיוצבו בשטח יהוו נטע זר בין בתי סילוואן הבנויים בצפיפות. בחלק מהמקרים הצבת העמודים תחייב הפקעה של אדמות התושבים (וגם של קרקעות ששייכות לכנסיות ולמנזרים).

 

תגובת 'עמק שווה': לא רק שבכל מדינת ישראל אין ולו רכבל פעיל אחד המשמש להסעת ההמונים, אלא שבעולם כולו לא נמצא מקרה בו רכבל משמש כנתיב תחבורה מרכזי לעיר היסטורית ודתית, כל שכן בסדר גודל של ירושלים. ירושלים חשובה מדי מכדי לשמש כשפן ניסויים.  

 

לצד הפגיעה החסרת תקדים בצביונה ואופייה ההיסטורי של ירושלים, והפגיעה בתושבי סילואן, נראה שמקבלי ההחלטות ובעלי אינטרסים פוליטיים, לא בוחלים באמצעים לשנות את העיר מהיסוד, גם דרך האוויר. מטרתו העיקרית של הרכבל היא ליצור חיבור בין אתרי התיירות של עמותת אלע"ד ובראשם מרכז קדם ולהוות נדבך נוסף בחיזוק ההתנחלות באגן ההיסטורי. הפעם את המחיר משלמים מוקירי ירושלים כולם, ללא הבדלי דת, גזע או לאום. אם תאושר התכנית היא תפגע בנכסי התרבות והמורשת החשובים ביותר שהופקדו בידי מדינת ישראל למשמרת.

 

אם נפל כבר הפור ומשרד התיירות ביקש לקדם תכנית הרסנית כל כך היה עליה לעבור בוועדות התכנון הרגילות ולהיבחן באמות המידה המחמירות בהן בוחנים את כל תכניות הבניה באגן העיר העתיקה, מהקטנה עד הגדולה שבהן.

 

אנו מקווים שהוועדה תצליח לראות דרך מסך העשן כי המניעים העומדים מאחורי קידום התכנית אינם תיירותיים ואף לא תחבורתיים ותהיה אמיצה ומקצועית מספיק בכדי לעשות את הדבר הנכון לעיר ולבטל את הפרויקט כולו.