בג"צ יכריע: האם תכנית הרכבל לעיר העתיקה תבוטל

21 בנובמבר, 2021

בפברואר השנה הוציא בג"ץ צו על תנאי לרכבל, בדיון הקרוב, ביום ראשון ה 28 לנובמבר, יוכרע האם אישור הרכבל במסלול המהיר בות"ל ולא בהליכים המקובלים תקין 'עמק שווה': תכנית פוליטית ובזבזנית שתפגע באופן הרסני באגן העיר העתיקה

תכנית הרכבל אושרה על ידי ממשלת ישראל ב 2018 ועוררה התנגדות ציבורית חריפה. לפי התכנית לאורך מסלול הרכבל יוצבו 15 עמודי ענק בגובה של בניינים עד שמונה קומות עליהן יעבור הרכבל שיפגע בנופיו ההיסטוריים של אגן העיר העתיקה. הרכבל שייצא ממתחם התחנה יעבור בדרכו להר ציון מעל גיא בן הינום, גיא היסטורי שלא עבר מעולם פיתוח מודרני ויפגע בקו הרקיע של ירושלים. מהר ציון ימשיך הרכבל לאורך החומות עד מתחם קדם שייבנה כעשרים מטר מחומות העיר העתיקה ויפגע גם הוא בחזותן.  התכנית השנויה במחלוקת קודמה על ידי משרד התיירות. את התכנית קידם המשרד בוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל), שלעומת הליכי התכנון הרגילים פוגעת ביכולתו של הציבור להתנגד לתכנית.

כנגד התכנית התגבשה הקואליציה לשמירה על אגן העיר העתיקה, שכוללת ארגונים מקצועיים מכל התחומים הרלוונטיים לנושא, בהם ארגוני סביבה (החברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין), התאחדות האדריכלים ואיגוד אדריכלי הנוף, ארגון מורי הדרך 'מורשת דרך', ארגון צרכני התחבורה הציבורית '15 דקות', היהדות הקראית והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי וארגון הארכיאולוגים 'עמק שווה'.

כשבעים אנשי רוח ואקדמיה, ארכיאולוגים ואדריכלים פירסמו גילוי דעת נגד התכנית ו 35 מהאדריכלים המובילים בעולם שלחו מכתב לממשלת ישראל שתעצור את הפרויקט שיפגע באופן דרמטי באגן העיר העתיקה שמהווה נכס מורשת של האנושות כולה.   

בפברואר השנה הוציא בית המשפט העליון צו על תנאי לפרוייקט הרכבל ודרש מהמדינה  להשיב מדוע התוכנית עברה בות"ל ולא בהליכי התכנון המקובלים, בנוסף ביקש בג"ץ להבין כיצד יכול היה הות"ל לאשר את התכנית כאשר היזמים לא הציגו נתונים שיסבירו את הצורך התיירותי ברכבל וכן מדוע הוצג הפרוייקט כתיירותי ולא כפרוייקט תחבורתי כפי שמראות העובדות. לבסוף ביקש בית המשפט הבהרות מהמדינה מדוע לא תשונה התוכנית כך שלא תפגע בבית הקברות הקראי.

'עמק שווה': בקרב אנשי המקצוע קיימת תמימות דעים שמדובר בפרוייקט הרסני לאגן העיר העתיקה. העובדה שגם היום, שלוש שנים אחרי שאושר, המדינה אינה יודעת להציג תשתית עובדתית מדוע צריך את הפרוייקט, מוכיחה שמטרתו אינה תיירותית או תחבורתית אלא פוליטית. אנו מקווים שגם בג"צ ייראה את הכשלים עליהם הצבענו לאורך כל הדרך ויציל את ירושלים מהרעיון המעוות של רכבל מעל גיא בן הינום ולאורך חומות העיר העתיקה.