תכנית הרכבל אושרה בקבינט הדיור

4 בנובמבר, 2019

עמק שווה פנה בעבר ליועמ"ש בנושא ומתכוון לפנות לבג"ץ

אחרי שהממשלה דילגה על וועדות התכנון המקובלות והרכבל אושר בוועדה לתשתיות לאומיות, היום המשיכה סאגת ההתעלמות ממנהל תקין וקבינט הדיור הממשלתי אישר את הרכבל בזמן ממשלת המעבר.

בזמן שהמדינה אינה יכולה לאשר תקציבים לנכים ולבריאות היא מצליחה לאשר תקציב של 220 מיליון שקלים לפרוייקט תיירותי. סיום סימבולי להעדפות הממשלה היוצאת.

עמק שווה פנה בעבר ליועמ"ש בנושא ומתכוון לפנות לבג"ץ כבר בימים הקרובים. אנו טוענים שממשלת מעבר לא מוסמכת לאשר פרויקטים לאומיים בסדר גודל כזה ובעלי השפעה פוליטית גדולה על ירושלים. העתירה נועדה למנוע את הפגיעה הסביבתית והפוליטית שימיט הרכבל על ירושלים.