ארכיאולוגיה בצל הסכסוך: ירושלים הקדומה (עיר דוד) – סילואן כמשל

8 ביוני, 2016

עניינה של החוברת הוא הארכיאולוגיה בלב אחת הערים המורכבות ביותר בעולם, ירושלים, ובעיקר בתל של ירושלים הקדומה/עיר דוד, השוכן בכפר סילואן שבמזרח העיר. במוקד יעמדו יחסי הגומלין בין המחקר הארכיאולוגי בירושלים הקדומה ובין סביבתו: מקומה של הארכיאולוגיה בסיפור ההיסטורי המונחל לציבור ובכוחו להשפיע על דעת הקהל; ההשפעה של הארכיאולוגיה על החברה והקהילה החיה לצד אתר ארכיאולוגי-תיירותי; והשימוש הפוליטי הנעשה בארכיאולוגיה כדי להתנחל ולהצדיק התנחלות באזור ששרוי בסכסוך.

 סילוואן מבט לעבר העיר העתיקה (Medium)   שטח ג'י שחפר שילה ובתי הכפר (Medium)

ירושלים הקדומה היא אתר ארכיאולוגי ייחודי בעל חשיבות עולמית משלושה טעמים: היא מזוהה עם ראשיתה של העיר ירושלים והמקום מזוהה עם ירושלים של ממלכת יהודה; היא שוכנת בשטחו של כפר פלסטיני; והיא סמוכה להר הבית, אחד המקומות הרגישים ביותר במזרח התיכון מבחינה דתית ופוליטית. שלושת המרכיבים הללו הם אתגר לכל מחקר המתבצע במקום, הן מבחינה ארכיאולוגית והן מבחינת ההשלכות החברתיות והפוליטיות שלו. החוברת תנסה להציע אלטרנטיבה למקומה של הארכיאולוגיה בירושלים הקדומה. אלטרנטיבה שתתמודד עם הסיפור המוצע כיום לציבור ועם הבעיות החברתיות והפוליטיות שנוצרו בעקבות ניהול האתר על-ידי מתנחלים ואופן העבודה של הרשויות הישראליות האמונות על הארכיאולוגיה במקום.

לקריאת הדו"ח המלא

להורדת הדו"ח המלא כקובץ PDF  pdf

 publication1


חזרה למעלה