סיוע מול רשות העתיקות בחפירות הצלה

8 בדצמבר, 2019

במזרח ירושלים ובגדה המערבית שטחים רבים המוכרים כאתרי עתיקות. מי שמעוניין לבנות על שטח כזה מחוייב לתאם את הבנייה עם רשות העתיקות שמבצעת במקום חפירות הצלה והיא מוסמכת לקבוע האם ניתן לבנות על האתר או להכריז עליו כאתר ארכיאולוגי. אנחנו בעמק שווה מציעים סיוע וייעוץ בתהליך מול רשות העתיקות.