עתיד אחר לעתיקות: הצעות לשימור אתרי עתיקות כחלק מפתרון פוליטי לירושלים

9 ביוני, 2013

אנחנו מבקשים לבחון כיצד אפשר לשמר את אתרי העתיקות באגן ההיסטורי של ירושלים תוך התחשבות בצורכי התושבים, קבוצות בעלי העניין השונות והשיקולים הפוליטיים. מטרתנו להציע אלטרנטיבה פוליטית יצירתית לאופן השימוש בחפירות הארכיאולוגיות. בחלק הראשון של מסמך זה אנו דנים בגישות המקובלות בעולם לשימור עתיקות באתרי מורשת עולמיים הנמצאים באזורי סכסוך. בחלק השני אנו מתמקדים במקרה המבחן של אתר החפירות המכונה 'חניון גבעתי', בכפר סילואן, בקרבת חומת העיר העתיקה. הבחירה באתר זה מבוססת על היותו החפירה הגדולה ביותר המתקיימת כיום באגן ההיסטורי של ירושלים ואחד האתרים השנויים ביותר במחלוקת.

CoD degem   givati-west

ההצעות המתייחסות לחפירה הארכיאולוגית המתבצעת ב'חניון גבעתי' הן דוגמאות לתפיסה המבוססת על שימור והגנה של העתיקות, לצד התחשבות בצורכי התושבים ויצירת איזון בין הכוחות הפוליטיים בירושלים העתיקה. אחד השיקולים בהצעת מסמך זה הוא למנוע מצב שרק גוף אחד או קבוצה אחת מחליטים על מטרת החפירה, תוכניות הפיתוח באזור ואופן הצגת הממצאים. שיתוף גורמים רבים ככל האפשר בניהול 'חניון גבעתי' יכול לא רק להביא להחלשת קבוצות קיצוניות הפועלות בעיר העתיקה, אלא גם לשמש בסיס לדיאלוג ושיתוף בין הקבוצות הפוליטיות השונות. הארכיאולוגיה היא אמצעי מרכזי להכרה ברב-תרבותיותה של ירושלים.

דיון נרחב באופן שימורם של שרידי עתיקות בעיר העתיקה של ירושלים יכול לחזק את ההכרה בזכותם של מיעוטים ובעלי עניין שדעתם אינה נשמעת, לא רק בתחום שימורה של העיר, אלא גם בהיותם שותפים שווי זכויות בה. נראה שבטווח הארוך לא יהיה מנוס מבחינה מחודשת של אופן הצגתם של אתרי העתיקות ושטחי החפירה באגן ההיסטורי, והבנה שלצד הרצון לחשוף ולחפור יש להתחשב גם בצורכיהם של התושבים ובאינטרסים של בעלי עניין אחרים. וכך, למרות שמסמך זה עוסק בשימור העתיקות של האגן ההיסטורי, להיבטיו של תחום זה נודעת השפעה מכרעת על עתיד האגן ההיסטורי והסיכוי לפתרון פוליטי שיהיה מקובל על כל הצדדים.

לקריאת הדו"ח המלא

להורדת הדו"ח המלא כקובץ PDF pdf