כנסי עמק שווה 2015: סיכום והמלצות בעניני עתיקות ירושלים

9 ביוני, 2015

בשנת 2015 קיים ארגון עמק שווה שני כנסים, שבחנו כיצד משפיע השימוש שנעשה בארכיאולוגיה על היבטים שונים בתחומי החיים בירושלים, ובייחוד בהר הבית וסביבותיו, וכיצד הוא מושפע מהם. לצורך בירור סוגיה זו התבקשו חוקרים, אנשי רוח, אנשי מקצוע ופעילים חברתיים לעמוד על מערכות היחסים הנוצרות בין אתרים ארכיאולוגיים לבין היבטים שונים בחיי היומיום של המבקרים והתושבים העושים בהם שימוש. מטרתו של דו"ח זה להציג את המסקנות שעלו בכנסים הללו. בכך אנו מקווים לחשוף את האופן שבו משפיע השימוש בארכיאולוגיה בחברה הישראלית בכללותה, ובמוקדי סכסוך כדוגמת הר הבית וסביבותיו בפרט, על תחומי חיים רבים בחברה הישראלית. נבקש להציע המלצות כיצד יכולה הארכיאולוגיה לשמש כלי לבנייה של דיאלוג במקום כלי להדרה של זהויות במרחב העירוני בירושלים.

לקריאת הדו"ח המלא

להורדת הקובץ המלא כקובץ PDF pdf