האתר הארכיאולוגי בממשק עם הקהילה והרשות המקומית

11 בפברואר, 2015

הרצאה מס' 7 של כנס עמק שווה "את מי משרתת הארכיאולוגיה? השימוש בארכיאולוגיה בסכסוך המדיני ובחברה בישראל", ד“ר נילי שחורי, תכנון אורבני ופיתוח כלכלי.