'בית הליבה' וחניון גבעתי: חפירות ארכיאולוגיות והשפעתן על הסטאטוס קוו בעיר העתיקה ובסילוואן

13 בפברואר, 2013

 ב 13 בפברואר 2012 נערך דיון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה  בעניין בניית מבנה בעל ארבע קומות בשטח המכונה 'חניון גבעתי' בכפר סילוואן. בתחילת חודש פברואר פורסמה בעיתונות הפקדת התכנית לבניית 'בית הליבה' – מבנה בגובה שלוש קומות ברחבת הכותל המערבי. לכאורה אין קשר בין מבנה למבנה; בעוד שאת הבנייה בחניון גבעתי בסילוואן מקדמת עמותת אלע"ד, את 'בית הליבה' מקדמת הקרן למורשת הכותל. הראשונה עמותה פרטית העוסקת בהתנחלות במזרח ירושלים, והשנייה עמותה ממשלתית הכפופה למשרד ראש הממשלה. אולם כאשר בוחנים את התכניות, אפשר לראות דפוס פעולה דומה להכשרת השטח. נדמה שלא במקרה שתי התכניות מקודמות בוועדות בו בזמן כמעט.

סילואן - חניון גבעתי על רקע הכפר (Copy)      beit haliba w wall

במסמך זה אנו בוחנים את משמעותן של החפירות הארכיאולוגיות שנעשו לפני הגשת התכניות לוועדות הבנייה השונות, ואת השפעתן על הבנייה. בשני המקרים לפני תחילת החפירה, הסכימה רשות העתיקות לחפור כדי לאפשר בניית בניין בשטח החפירה. להבנתנו החפירות הארכיאולוגיות שימשו גורם מרכזי בהכשרת השטח לבנייה, הן בהיבט הפיזי –  חפירת הצלה לצורכי בנייה והן בהיבט הציבורי –גיוס תמיכה ועניין באמצעות חפירה ארכיאולוגית בתור פעילות מדעית חפה מאינטרסים פוליטיים.

לקריאת הדו"ח המלא

להורדת הדו"ח המלא כקובץ PDF pdf